Tamamlanmış Projeler

Son Güncelleme:
25/05/2020 - 21:25

Proje Başlığı: REFRESH- Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems

Proje Hakkında

REFRESH, AB FP6 Projesi, Euro-limpacs üzerine inşa edilmiş, AB tarafından finanse edilen bir projedir. Projenin ana amacı arazi kullanımı, kirlilik artışı ve su talebindeki değişikliklere bağlı olarak tatlı su ekosistemlerinin gelecekteki durumu hakkında bilimsel bir anlayış oluşturmaktır. Tatlı su ekosistemlerinin iyi ekolojik sağlığa kavuşturulması veya AB Direktiflerinin gerektirdiği şekilde öncelikli türlerin sürdürülmesi için alınması gereken önlemlerin, gelecekteki iklim değişikliğine uyum sağlamak ve/veya iklimin etkilerini azaltmak için tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla REFRESH, entegre havza modelleme bilimini daha ileriye taşımayı hedeflemiştir.

Proje Süresi: 02/2010- 01/2014

Destek: Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı, kontrat no.244121, Bütçe: € 9 895 943,67

Proje partnerleri: Proje partnerlerinin listesini REFRESH-partners linkinde bulabilirsiniz.

Proje ortağı olarak ODTÜ, "Göllerde ve rezervuarlarda su yönetimi ve iklim değişikliğinin etkileri" (WP3) görevi altında uzun süreli mezokozm deneyi gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ODTÜ'de yapılan deneyin yürütücülüğünü yapmıştır. REFRESH projesi ile ilgili detaylı bilgi için http://www.refresh.ucl.ac.uk/ linkinden proje web sitesine ulaşabilirsiniz.

ODTU Limnoloji ekibi: 

Yayınlar: Proje kapsamında toplamda farklı dergilerde 140 yayın yapılmıştır. Yazarların arasında Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun bulunduğu yayınların listesini aşağıda bulabilirsiniz. 

 1. Impacts of salinity and fish-exuded kairomone on the survival and macromolecular profile of Daphnia pulexBezirci, G.Akkas, S.Rinke, K.Yildirim, F.Kalaylioglu, Z.Severcan, F.Beklioglu, M. , Ecotoxicology, Volume 21, p.601-614, (2012) Abstract
 2. The influence of water level on macrophyte growth and trophic interactions in eutrophic Mediterranean shallow lakes: a mesocosm experiment with and without fishBucak, T.Saraoğlu, E.Levi, E.E.Nihan Tavşanoğlu, Ü.İdil Çakiroğlu, A.Jeppesen, E.Beklioğlu, M. , Freshwater Biology, Volume 57, Number 8, p.1631–1642, (2012) Abstract
 3. Eutrophication and Restoration of Shallow Lakes from a Cold Temperate to a Warm Mediterranean and a (Sub)Tropical ClimateBeklioglu, M.Meerfhoff, M.Søndergaard, M.Jeppesen, E. , Eutrophication: causes, consequences and control, p.91-108, (2011) Abstract
 4. Climate change impacts on lakes: an integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach, with special focus on shallow lakesJeppesen, E.Meerhoff, M.Davidson, T.A.Trolle, D.SondergaarD, M.Lauridsen, T.L.Beklioglu, M.Brucet, S.Volta, P.González-Bergonzoni, I.others, , Journal of Limnology
 5. Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptationJeppesen, E.Kronvang, B.Olesen, J.Audet, J.Søndergaard, M.Hoffmann, C.Andersen, H.Lauridsen, T.Liboriussen, L.Larsen, S.Beklioglu, M.Meerhoff, M.Özen, A.Özkan, K. , Hydrobiologia, Volume 663, p.1-21, (2011) Abstract
 6. Similarity between contemporary vegetation and plant remains in the surface sediment in Mediterranean lakesLevİ, E.E.Çakıroğlu, A.İ.Bucak, T.Odgaard, B.V.Davidson, T.A.Jeppesen, E.Beklİoğlu, M. , Freshwater Biology, Volume 59, Number 4, p.724–736, (2014) Abstract
 7. Environmental Warming in Shallow Lakes: A Review of Potential Changes in Community Structure as Evidenced from Space-for-Time Substitution ApproachesMeerhoff, M.Teixeira-de Mello, F.Kruk, C.Alonso, C.González-Bergonzoni, I.Pacheco, J.P.Lacerot, G.Arim, M.Beklioğlu, M.Brucet, S.Goyenola, G.Iglesias, C.Mazzeo, N.Kosten, S. , Global Change in Multispecies Systems Part 1, 2012///, Volume Volume 46, p.259 - 349, (2012) Abstract
 8. Long-term effects of warming and nutrients on microbes and other plankton in mesocosmsÖzen, A.Šorf, M.Trochine, C.Liboriussen, L.Beklioglu, M.Søndergaard, M.Lauridsen, T.L.Johansson, L.S.Jeppesen, E. , Freshwater Biology, Volume 58, Number 3, p.483–493, (2013) Abstract
 9. Sediments, not plants, offer the preferred refuge for Daphnia against fish predation in Mediterranean shallow lakes: an experimental demonstrationTavşanoğlu, N.Idil Çakiroğlu, A.Erdoğan, Ş.Meerhoff, M.Jeppesen, E.Beklioglu, M. , Freshwater Biology, Volume 57, Number 4, p.795–802, (2012) Abstract

Proje Başlığı: MARS- Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources Under Multiple Stress

Proje Hakkında

MARS Su Çerçeve Direktifi ve Avrupa Su Kaynaklarını Koruma Planı gibi Avrupa politikalarını destekleyen bir araştırma projesidir. Projenin hedefi nehirleri ve göllerin değerlendirmesi, bunlarla ilgili politikaların hazırlanması ve uygulanması ile alakalı çalışmalarda bulunan su yöneticilerine ulaşmaktır. Bunun yanı sıra çevresel/iklimsel koşullardan kaynaklı olarak çoğalan stres etkilerinin tatlı su sistemlerine ve bu sularda yaşayan canlılara etkisini anlamak ayrıca tüm bunların ekolojik statü ve ekosistem servisleri açısından değerlendirilmesi projenin hedefleri arasındadır.

Proje süresi: 02/2014-01/2018

Destek: Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı, kontrat no.603378, Bütçe: € 11 645 832,84

Proje Partnerleri: Proje partnerlerinin listesi MARS-partners  linkinde bulabilirsiniz. MARS projesi ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.mars-project.eu/index.php websitesinden ulaşabilirsiniz.

Yayınlar: 2014-2018 yılları arasında farklı dergilerde toplamda 232 yayın yapılmıştır. Yazarların arasında Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun bulunduğu yayınların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Bucak, T., Trolle, D., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Özen, A., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2018). Modeling the effects of climatic and land use changes on phytoplankton and water quality of the largest Turkish freshwater lake: Lake Beyşehir. Science of the Total Environment 621, 802-816, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.258
 2. Özen, A., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Levi, E. E., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2018). Patterns of microbial food webs in Mediterranean shallow lakes with contrasting nutrient levels and predation pressures. Hydrobiologia 806, 13-27, https://doi.org/10.1007/s10750-017-3329-6
 3. Zingel, P., Cremona, F., Nõges, T., Cao, Y., Neif, É. M., Coppens, J., Işkın, U., Lauridsen, T. L., Davidson, T. A., Søndergaard, M., Beklioglu, M., Jeppesen, E. (2018). Effects of warming and nutrients on the microbial food web in shallow lake mesocosms. European Journal of Protistology 64, 1-12, https://doi.org/10.1016/j.ejop.2018.03.001
 4. Beklioğlu, M., Bucak, T., Coppens, J., Bezirci, G., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Levi, E. E., Erdoğan, Ş., Filiz, N., Özkan, K., Özen, A. (2017). Restoration of eutrophic lakes with fluctuating water levels: A 20 year monitoring study of 2 inter-connected lakes. Water 9, 127, http://dx.doi.org/10.3390/w902012
 5. Brucet, S., Arranz, I., Mehner, T., Argillier, C., Beklioğlu, M., Benejam, L., Boll, T., Holmgren, K., Lauridsen, T. L., Svenning, J.-C., Winfield I. J., Jeppesen, E. (2017). Size diversity and species diversity relationships in fish assemblages of Western Palearctic lakes. Ecography 40, 01-12, https://doi.org/10.1111/ecog.03255
 6. Brucet, S., Tavşanoğlu, Ü. N., Özen, A., Levi, E. E., Bezirci, G., Çakıroğlu, A. I., Jeppesen, E., Svenning, J.-C., Ersoy, Z., Beklioğlu, M. (2017). Size-based interactions across trophic levels in food webs of shallow Mediterranean lakes. Freshwater Biology 62, 1819–1830, https://doi.org/10.1111/fwb.12997
 7. Bucak, T., Trolle, D., Andersen, H. E., Thodsen, H., Erdogan, S., Levi, E. E., Filiz, N., Jeppesen, E., Beklioglu, M. (2017). Future water availability in the largest freshwater Mediterranean lake is at great risk as evidenced from simulations with the SWAT model. Science of the Total Environment 581-582, 413-425, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.149
 8. Tavşanoğlu, U.N, Šorf, M., Stefanidis, K., Brucet, S., Agasild, H., Boho, D., Scharfenberger, U., Beklioğlu, M., Hejzlar, J., Papastergiadou, E., Adrian, R., Angeler, D., Nõges, T., Çakıroğlu, A. I., Özen, A., Drakare, S., Søndergaard, M., Jeppesen, E. (2017). Effects of nutrient and water level changes on the composition and size structure of zooplankton communities under different climatic conditions: A Pan-European mesocosm experiment. Aquatic Ecology 51, 257-273, http://dx.doi.org/10.1007/s10452-017-9615-6
 9. Trochine, C., Brucet, S., Argillier, C., Arranz, I., Beklioğlu, M., Benejam, L., Ferreira, T., Hesthagen, T., Holmgren, K., Jeppesen, E., Kelly, F., Krause, T., Rask, M., Volta, P., Winfield, I. J., Mehner, T. (2017). Non-native Fish Occurrence and Biomass in 1943 Western Palearctic Lakes and Reservoirs and their Abiotic and Biotic Correlates. Ecosystems 21, 395-409, https://doi.org/10.1007/s10021-017-0156-6
 10. Boll, T., Levi, E. E., Bezirci, G., Özuluğ, M., Tavsanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. I., Özcan, S., Brucet, S., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Fish assemblage and diversity in lakes of western and central Turkey - role of geo-climatic and environmental gradients, Hydrobiologia 771, 31-44, http:/www.dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2608-3"
 11. Bucak T., Beklioglu M., Cakiroglu A.I., Erdogan S., Levi E. (2016). Metadata of the Lake Beysehir and Its Catchment, Turkey. Freshwater Metadata Journal 11, 1-8, https://doi.org/10.15504/fmj.2016.11
 12. Çakiroğlu, A.I., Levi, E. E., Tavşanoğlu, N., Bezirci,G., Erdoğan, Ş., Filiz, N., Andersen, T. J., Davidson, T. A., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Inferring past environmental change of three Turkish shallow lakes from community changes of sub-fossil cladocera. Hydrobiologia 778, 295-312, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2581-x
 13. Coppens J., Hejzlar, J., Šorf, M., Jeppesen, E., Papastergiadou, E., Stefanidis, K., Erdoğan, Ş., Scharfenberger, U., Mahdy, A., Nõges, P., Tuvikene, A., Baho, D. L., Trigalj, C., Olsen, S., Beklioğlu, M. (2016). The influence of nutrient loading, climate and water depth on nitrogen and phosphorus loss in shallow lakes: a pan-European mesocosm experiment. Hydrobiologia 778, 10-32, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2505-9
 14. Coppens J., Özen, A., Çakıroğlu, I., Tavşanoğlu, Ü. N., Yozgatlıgil, C., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Impact of alternating wet and dry periods on long-term seasonal phosphorus and nitrogen budgets of two shallow Mediterranean lakes. Science of the Total Environment 563–564, 456–467, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.028
 15. Jovanovic, B., Bezirci, G., Cagan, A. S., Coppens, J., Levi, E. E., Oluz, Z., Tuncel, E., Duran, H., Beklioglu, M. (2016). Food web effects of titanium dioxide nanoparticles in an outdoor freshwater mesocosm experiment. Nanotoxicology 10(7), 902-912, http://dx.doi.org/10.3109/17435390.2016.1140242
 16. Levi, E. E., Bezirci, G., Çakıroğlu, A. İ., Turner, S., Bennion, H., Kernan, M., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Multi-proxy palaeoecological responses to water-level fluctuations in three shallow Turkish lakes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 449, 553-566, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.02.052
 17. Havens, K. E., Pinto-Coelho, R. M., Beklioğlu, M., Christoffersen, K. S., Jeppsen, E., Lauridsen, T. L., Mazumder A., Méthot, G., Pinel Alloul, B., Tavşanoğlu, Ü. N., Erdoğan, Ş., Vijverberg, J. (2015). Temperature effects on body size of feshwater crustacean zooplanktion from Greenland to the tropics. Hydrobiologia 743, 27-35, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2000-8
 18. Hering, D., Carvalho, L., Argillier, C., Beklioglu, M., Borja, A., Cardoso, A. C., Duel, H., Ferreira, T., Globevnik, L., Hanganu, J., Hellsten, S., Jeppesen, E., Kodeš, V., Lyche Solheim, A., Nõges, T., Ormerod, S., Panagopoulos, Y., Schmutz, S. Venohr, M., Birk, S. (2015). Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress - an introduction to the MARS project. Science of the Total Environment 503-504, 10-21, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.106
 19. Jeppesen, E., Brucet, S., Naselli-Flores, L., Papastergiadou, E., Stefanidis, K., Nõges, T., Nõges, P., Attayde, J. L., Zohary, T., Coppens, J., Bucak, T., Fernandes Menezes, R., Sousa Freitas, F. R., Kernan, M., Søndergaard, M., Beklioğlu, M. (2015). Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity. Hydrobiologia 750, 201-227, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2169-x
 20. Olsen, S., Jeppesen, E., Moss, B., Ozkan, K., Beklioglu, M., Feuchtmayr, H., González Sagrario, M., Li, W., Larsen, S. E., Søndergaard, M. (2015). Factors influencing nitrogen processing in lakes: An experimental approach. Freshwater Biology 60, 642-662, http://dx.doi.org/10.1111/fwb.12511
 21. Tavşanoğlu, Ü. N., Brucet, S., Levi E. E., Bucak, T., Bezirci, G., Özen, A., Johansson, L. S., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2015). Size-based diel migration of zooplankton in Mediterranean shallow lakes assessed from in situ experiments with artificial plants. Hydrobiologia 753(1), 47-59, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2192-6
 22. Çakıroğlu, A.I., Tavşanoğlu, Ü. N., Davidson,T. A., Levi, E. E., Bucak, T., Özen, A., Akyıldız, G. K., Jeppesen, E., Beklioğlu, M.(2014). Relatedness between contemporary and surface sediment subfossil cladocera assemblages in Turkish shallow lakes. Paleolim 52, 367-383, http://dx.doi.org/10.1007/s10933-014-9799-x
 23. Özen, A., Bucak, T., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ, Levi, E. E., Coppens, J., Jeppsen, E., Beklioğlu, M. (2014). Water level and fish-mediated cascading effects on the microbial community in eutrophic warm shallow lakes: A mesocosm experiment. Hydrobiologia 740, 25-35, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-1934-1
 24. Olsen, S., Jeppesen, E., Moss, B., Özkan, K., Beklioğlu, M., Feuchtmayr, H., González Sagrario, M., Wei, L., Larsen, S., Lauridsen, T. S., Søndergaard, M. (2014). Factors influencing nitrogen processing in lakes: An experimental approach. Freshwater Biology 60, 646-662, http://dx.doi.org/10.1111/fwb.12511