Yeni Nesil Akıllı ve Entegre Gözlem Sistemleri ile Su Ekosistemlerinin Etkin Yönetimi

Süre: 36 AY

Bütçe: 2.999.992,00 TL

Yönetim: Prof. Meryem Beklioğlu

Proje Arka Planı: İnsan kaynaklı değişiklikler, özellikle kentleşme ve aşırı besin yükleri gibi etkenler nedeniyle sucul ekosistemler bozulmaktadır ve bu durum eutrofikasyonu tetiklemektedir. İklim değişikliği, bu etkileri kötüleştirmekte ve zararlı yosun patlamalarına (HAB) ve biyoçeşitlilik kaybına yol açmaktadır. Geleneksel yaklaşımlar bu krizleri etkin bir şekilde yönetememektedir. Küresel ısınma nedeniyle, daha yüksek optimum büyüme sıcaklık aralığına sahip olan HAB'a neden olan alg grupları önemli ölçüde artmaktadır. HAB, toksin üretimine, mukilage oluşumuna ve azalan oksijen seviyelerine yol açarak sucul yaşamı ve insan su kullanımını etkilemektedir. Bu durum, sulama, içme suyu, balıkçılık ve rekreasyon gibi ekosistem hizmetlerine zarar vermektedir.

Su ekosistemlerindeki değişiklikler, genellikle doğrusal olmayan, periyodik veya olaya dayalı izleme programlarıyla tanımlanmaktadır. İzole edilmiş sensörlerin kullanıldığı geleneksel sensör sistemleri, bu etkileşimleri anlamak için yeterli genişliğe sahip değildir. Bu etkileşimleri elde etmek için, büyük coğrafi ve zaman ölçeklerinde çeşitli olaylara yanıt verebilen anlık, otonom sistemlere ihtiyaç vardır. Zeki, entegre gözlem sistemlerine ihtiyaç vardır, bu sistemler merkezi istasyonlar ve sınır düğümleri içerir ve su kütlelerinde ve çevrelerindeki karmaşık etkileşimleri anlayabilir ve yanıtlayabilir.

Proje, ODTÜ Ankara Kampüsü Eymir Gölü ve ODTÜ Erdemli Kampüsü'nde pilot gözlem alanları kurmayı amaçlamaktadır ve yerel düzeyden THS 3-6 seviyelerine kadar ekosistem gözlem yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje, sucul ekosistemlerde çoklu düğüm sistemlerinin iletişim ve işletme teknolojilerini geliştirecek ve büyük bozulmalardan önce belirteç sinyalleri anlama yeteneğini anlamayı amaçlamaktadır. Temel hedef, çeşitli sucul ekosistemlerde uygulanabilir yenilikçi bir ekosistem izleme platformu oluşturmaktır ve THS 6 seviyesine ulaşmaktır. Hedeflenen alanlar arasında etkin ekosistem yönetimi, su kalitesi kontrolü, iklim değişikliğine uyum ve zararlı yosun patlaması artışının tahmin edilmesi bulunmaktadır.

• Etkin ekosistem ve korunan alan yönetimi

• Göl su kalitesi yönetimi

• Denizlerde ve iç sularda eutrofikasyon ve mukilage kontrolü

• İçme suyu kalitesinin korunması

• Kıyı turizm alanlarının iyi durumda tutulması

• İklim değişikliğine uyum

• Kent manzarası ve doğal kaynak yönetimi

• Zararlı yosun patlaması artışının tahmini

Daha detaylı bilgi için lütfen https://cng-eee.metu.edu.tr/suit-platform/ adresini ziyaret edin.