Laboratuvar Altyapısı

Son Güncelleme:
15/11/2020 - 15:54

ODTÜ Limnoloji laboratuvarında, limnolojik ölçümlere dayalı kimyasal ve biyolojik analizleri gerçekleştirebilmek için çeşitli ekipmanlar bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan ekipmanların ve kullanım amaçlarının listesi aşağıdaki gibidir:

Analitik hassas terazi (Sartorius P2245 & Precisa): Analitik tartım için

Biyogüvenlik Kabini (Nuaire)

Boru Şeklinde Sayma Hazneleri (KC-Denmark): Fitoplankton ve Zooplankton sayımları için

Çalkalayıcı (Yellowline RS/OS 10)

Derin dondurucu (-20): Örnekleri koruma amacıyla

Etüv (Nuve OT 012): Kurutma amacıyla

Filtrasyon cihazı (Millipore): Su örneklerinin filtrelenmesi amacıyla

FlowCam: Hızlı otomatik partikül karakterizasyonu, partikül analizini hızlandırmak için akış görüntüleme mikroskobu

Isıtma plakası (TOPO HP330)

Kondüktometre (Orion model 115): İletkenlik ve tuzluluk ölçümleri için

Kül Fırını (Nuve OT 012)

Liyofilizatör (Freeze dryer): Örneklerin uzun süreli korunması amacıyla

Manyetik Karıştırıcı (Heidolph): Kimyasal analizler için

Mikropipetler

Multi-prob Oksijenmetre: Arazi sırasında fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçümü için

Otoanalizör (Skalar-Sanplus): Toplam azot, nitrit, nitrat ve amonyum analizleri için

Otoklav (ALP Model CL-32L): Sterilizasyon için

Paslanmaz Çelik Vakum Makinesi (Sartorius)

pH metre (Orion 410A+): Laboratuvar pH analizleri için

Pipetleme Denetleyicisi (Genex Alpha SO-1200 M1)

Santrifüj (Eppendorf 5810 R): Chlorophyll-a analizi için

Spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda35): Spektrofotometrik analizler için

Stereo Mikroskop (Ivymen)

Stereo Mikroskop (LEICA MZ 6000) + Dijital kamera: Zooplankton sayımı ve tanımlanması amacıyla

Stereo Mikroskop (LEICA MZ 16) + Dijital kamera: Zooplankton sayımı ve tanımlanması amacıyla

Su Banyosu (Memmert)

Ters Mikroskop (LEICA DMI 4000B) + Dijital kamera: Plankton sayımı ve tanımlanması amacıyla

Ters Mikroskop (OLYMPUS): Plankton sayımı ve tanımlanması amacıyla

Vorteks (Heidolph): Kimyasal analizler için

Yüksek performanslı Sıvı Kromatografi (Waters-HPLC): Pigment analizleri için

 

Arazi ekipmanları ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 

Ağlar (Çeşitli Göz Açıklıklarında, 6-85 mm)

Ayarlanabilir Piston Başlığı: Kajak Karotu için

Bot Motoru (Mariner 9.9)

Bölme Tepsisi: Kajak Karotu için

Derinlik Ölçer (Speedtech)

Dijital Fotoğraf Makinesi

Dinamolu Electro-Fisher (1000 VA)

Elekler (Çeşitli Göz Açıklıklarında)

GPS (Magellan 315)

İtme Başlığı (4 m uzunluğunda): Livingstone Piston Karotu için

KC Kajak Sediman Karot Örnekleyicisi (<50 cm den daha kısa sedimanlar için)

Lastik Tıpalar: Kajak Karotu için

Livingstone Piston Karotu: 4 m'den uzun sedimanların örneklenmesi için

Ockhelman Sledge: Omurgasız örneklemeleri için 

Oksijen Metre (WTW OXI 197)

Plankton Ağları (10, 25, 55, 80, 140 ve 500 µm)

Platform (4X4 m): Livingstone Piston Karotu için

Schindler Trap: Su örneklemesi için 

Secchi Disk: Suyun ışık geçirgenliğini ölçmek için

Soğutucu Dolap

Şişme Botlar (2 ve 4 m uzunluklarında)

Tartılar

Tırmık: Su altı makrofitlerinin örneklenmesi için

Tırnaklı Örnekleyici (Ekman): Omurgasız örneklemeleri için

Transparan Akrilik Borular (0.5 m ve 1 m uzunluklarında): Kajak Karotu için

Tüp Örnekleyici: Su örneklemesi için