Laboratuvar Altyapısı

Son Güncelleme:
30/06/2020 - 16:42

ODTÜ Limnoloji laboratuvarında, limnolojik ölçümlere dayalı kimyasal ve biyolojik analizleri gerçekleştirebilmek için çeşitli ekipmanlar bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan ekipmanların ve kullanım amaçlarının listesi aşağıdaki gibidir:

- Analitik hassas terazi (Sartorius P2245 & Precisa): Analitik tartım 

- İnkübatör (Nuve OT 012): Kurutma 

- Otoklav (ALP Model CL-32L): Sterilizasyon 

- Santrifüj (Eppendorf 5810 R): Chlorophyll-a analizi

- pH metre (Orion 410A+): Laboratuvar pH analizleri

- Derin dondurucu (-20): Örnekleri korumak

- Spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda35): Spektrofotometrik analizler

- Yüksek performanslı Sıvı Kromatografi (Waters-HPLC): Pigment analizleri

- Vorteks (Heidolph): Kimyasal analizler

- Kondüktometre (Orion model 115): İletkenlik ve tuzluluk ölçümleri

- Filtrasyon cihazı (Millipore): Su örneklerinin filtrelenmesi

- Manyetik Karıştırıcı (Heidolph): Kimyasal analizler

- Multi-prob Oksijenmetre: Arazi sırasında fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçümü

- Skalar-Sanplus Otoanalizör: Toplam azot, nitrit, nitrat ve amonyum analizleri 

- Stereo Mikroskop (LEICA MZ 6000) + Dijital kamera: Zooplankton sayımı ve tanımlanması

- Stereo Mikroskop (LEICA MZ 16) + Dijital kamera: Zooplankton sayımı ve tanımlanması

- Ters Mikroskop (LEICA DMI 4000B) + Dijital kamera: Plankton sayımı ve tanımlanması

- Ters Mikroskop (OLYMPUS): Plankton sayımı ve tanımlanması