MARS projesi kapsamında yıllardır devam eden işbirliğimiz sonucunda Haziran ayında Nature Ecology & Evolution dergisinde makalemiz yayınlanmıştır (erişime açık pdf linki: Birk et al. 2020). ODTÜ Limnoloji ekibinden Prof.Dr. Meryem Beklioğlu, Dr.Tuba Bucak, Uğur Işkın ve Prof. Dr Erik Jepessen'in de aralarında bulunduğu 67 yazarlı bu makalede Tatlı su biyotası üzerinde çoklu stres kaynaklarının etkileri farklı mekansal ölçekler ve ekosistemler boyunca incelenmiştir. Makalede, 33 mezokozm deneyi ile Avrupa çapında 14 nehir havzası ve 22 havza-arası çalışmalarının verileri kullanılarak, 174 adet stres kaynağı ve biyolojik tepki değişkeni bir araya getirilmiştir. Çalışma sonunda çoklu streslerin ve besin kirliliğinin Avrupa tatlı sularındaki başlıca sorun olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu çoklu streslerin üçte bir oranında  Avrupa nehirlerinde 'ekolojik sürprizlere' yol açtığı anlaşılmıştır. 


Son Güncelleme:
29/06/2020 - 09:00