Ocak 2021'de başlayacak bir doktora öğrencisi (3 yıl süre) arıyoruz.

Başvurular, AB-H2020, INFRIA tarafından finanse edilen AQUACOSM-PLUS ve AB-H2020- tarafından finanse edilen PONDERFUL projeleri kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Limnoloji Laboratuvarı ve Ekosistem Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve Aarhus Üniversitesi, Biyobilim Bölümü'nde çalışmak üzere kabul edilecektir. Doktora öğrencisi Ankara ve Aarhus'da Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun danışmanlığında ve Dr. Thomas Davidson'ın (Aarhus Üniversitesi, Danimarka) eş danışmanlığında çalışmalarını yürütecektir.

Küçük sığ göller, Dünya üzerinde en çok bulunan, geniş bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan tatlı su kütleleridir ve sera gazlarının (GHG) önemli ama yeterince çalışılmamış kaynaklarıdır. Küçük sığ su kütlelerinin sera gazı dinamikleri için önemli olduğu giderek kabul edilirken, Akdeniz iklim koşullarında daha kurak bölgelerden ve kalıcı olmayan göletlerden az veri gelmektir. Bundan kaynaklanan bilgi boşlukları, bu araştırma projesi kapsamında ele alınacaktır.Proje, göletlerde biyolojik çeşitliliğin, ekosistem durumunun, proseslerinin ve hizmetlerinin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Göletlerin ekosistem fonksiyonları ve servisleri; (a) sediman tuzakları kullanılarak karbon tutulmasını, (b) gölet metabolizmasını, ve (c) GHG emisyonlarını (metan (CH4), karbon dioksit (CO2) ve azot oksit (N2O)) kapsamaktadır. Bu prosesler ve ekosistem hizmetleri, kontrollü mezokozm deneyleri, veri analizleri ve gölet örneklemeleri yoluyla kapsamlı bir şekilde incelenecektir.

Elde edilen bilgi, mevcut ve gelecekteki iklim değişikliğinin etkilerini mücadele etmek ve azaltmak için doğaya temelli çözümler geliştirmek için AB tarafından finanse edilen daha geniş projelerle beslenecektir. Başarılı aday, dünyanın önde gelen mezokozm tesislerine erişebilecek ve aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek için yeni yaklaşımlar geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan daha büyük bir projenin (PONDERFUL ve AQUACOSM-Plus) parçası olacak.

Genel Nitelikler:

• Ekoloji, tatlı su ekolojisi ya da komünite ekolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi

• İleri seviye data analizi (R) konusunda bilgili ve istekli olmak

• Bağımsız olarak çalışabilmek ve kritik düşünebilmek

• İyi işbirliği becerilerine sahip olmak

• Araştırma projelerini/deneylerini tamamlamak için güçlü motivasyona sahip olmak

• Problem çözme ve bireysel çalışma yeteneğine sahip olmak

Başvuru Bitiş Tarihi: 15 Aralık 2020.

Başlangıç Tarihi: Ocak, 2021

Süre: 3 yıl

Başvuru: Lütfen özgeçmişinizi, transkriptlerinizi (lisans ve yüksek lisans), 2 adet referans ve kısa bir motivasyon mektubunu Prof. Dr. Meryem Beklioğlu'na gönderiniz (meryem@metu.edu.tr). Ayrıca, sorular için Dr. Thomas Davidson ( thd@bios.au.dk) ile irtibata geçebilirsiniz.

ODTÜ Doktora Programı Başvuru Kriterleri:

1. ALES Puanı en az 70 ve Sayısal olmalıdır.

2.ODTÜ İYS Puanı en az 70 olmalıdır.

3.Lisans GNO en az 2,50 olmalıdır.

4.Yüksek Lisans GNO en az 3,00 olmalıdır.

5. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir. *

* ODTÜ BIO ve GENE Lisans programlarımız mezunlarından istenmez.

* Doktora başvurularında referans mektuplarından biri yüksek lisans tez danışmanından olmalıdır.

6. Adayın çalışmak istediği alanı içeren NİYET MEKTUBU gereklidir.

7. Başvuru formundaki "Amaçlanan Araştırma Alanı"nın doldurulması zorunludur.

8. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Son Güncelleme:
22/09/2020 - 11:43