DEPARTMENT OF BIOLOGYMETU LIMNOLOGY LABORATORY


National Projects

Ongoing Projects

 

Ongoing Tubitak Projects

 

 

 

Project Number

Duty in Project

Project Name

Start/End Date

Project Budget (TL)

TÜBİTAK-COST

114Y415

Coordinator of the Project

Investigation of Changes in Lake Metabolisms and Phytoplankton Biomass in Response to Extreme Events and Enviromental Variables by a Real-Time Automatic Lake Monitoring System

2015 - 2018

360.000

 

Completed Projects

 

Completed Tubitak Projects

 

Project Number

Duty in Project

Project Name

Start/End Date

Project Budget (TL)

 ÇAYDAG

110Y125

 Coordinator of the Project

 Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması

 2010-2013

 395.000

(TUBİTAK-1002)

109Y181

Coordinator of the Project

Sığ göllerin ekolojik yapısının belirlenmesinde mikrobik çevrimin rolü

2010-2011

24.675

 

ÇAYDAG 105Y332

Co-Researcher

Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapisi, iklim ve insan kullanimi etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi

2006- 2010

400.000

ÇAYDAG 105Y085

Co-Researcher

Küresel İklim Değişimlerinin Türkiyedeki Göl Ekosistemlerine Etkileri

2006-2007

60.000

 

ÇAYDAG 104Y308

Coordinator of the Project

Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç olan Daphnia Üzerindeki Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunu Öngören Model ve İndis Tasarımı

2005-2007

180.260

ÇAYDAG 104Y371

Co-Researcher

Sığ Göl Sulakalanlarının Suiçi ve Suüstü Bitkilerinin ve Su Berraklığının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi

2005-2007

70.000

 

Other Projects (DPT, BAP, FP6-7 vb.)

 

Project Number

Duty in Project

Project Name

Start/End Date

Project Budget (TL)

BAP-2006-07-02-00-01

Proje Yöneticisi

Ilıman sığ göllerde zooplanktonların yatay ve dikey göç hareketlerinde fiziko-kimyasal faktörlerin, suiçi bitkilerin ve balık baskısının rolü

2008-2010

7.500

BAP-2006-07-02-00-01

Proje Yöneticisi

Ülkemiz göllerinde ötrofikasyon ve iklim değişimi etkilerinin paleoekolojiyi kullanarak çok işaretli olarak belirlenmesi

2007-2009

7.500