Ocak 2021'de başlayacak bir doktora öğrencisi (3 yıl süre) arıyoruz.

Başvurular, AB - H2020, INFRIA tarafından finanse edilen AQUACOSM-PLUS projesinin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Limnoloji Laboratuvarı ve Ekosistem Araştırma Merkezi'nde (EKOSAM) ulusal olarak finanse edilen (TÜBİTAK) Tuzlu Göller projesi için kabul edilmektedir. Doktora öğrencisi Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun, Prof.Dr. Erik Jeppesen'in ve Dr. Robert Ptacnik'in danışmanlığında Ankara merkezli çalışacak olup, Wasser Cluster, Lunz, Avusturya'da da çalışmalarını sürdürecektir.

İklim değişikliğinden dolayı küresel sıcaklık ve yağış rejimleri değişmektedir ve bu değişimin özellikle yarı kurak ve Akdeniz iklim bölgelerinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, kurak arazilerin 2000 yılından 2100 yılına kadar iki katına çıkması da beklentiler arasında yer almaktadır. Bu değişikliklerin büyüklüğü ve bunların sonucunda oluşacak tuzluluktaki artış, göllerin fonksiyonları ve biyolojik çeşitliliği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Isınmanın tuzlu göller üzerindeki etkisi hakkında bilgi parça parçadır ve tatlı su gölleri için elde edilen seviyeden uzaktır. Bu projede, tuzlu göl ekosistemlerinin yapı, işleyiş ve biyoçeşitlilik ilişkisi hakkında yeni bir anlayış sağlamayı amaçlıyoruz. Doktora araştırmasının odak noktası, tuzlanma ve ötrofikasyona maruz kalan tuzlu sularda, fonksiyonel özellikler, biyoçeşitlilik ve ekosistem fonksiyonları arasındaki ilişkilere odaklanarak, fitoplankton tür ve özellik çeşitliliğindeki değişiklikleri ölçmektir. Bu değişiklikler, mezokozm deneyleri, çok sayıda gölün anlık örneklemesi ve izleme verileri kullanılarak incelenecektir.

Genel Nitelikler:

• Ekoloji, tatlı su ekolojisi ya da komünite ekolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi

• Data analizi konusunda bilgili ve istekli olmak

• Bağımsız olarak çalışabilmek ve kritik düşünebilmek

• İyi işbirliği becerilerine sahip olmak

• Araştırma projelerini/deneylerini tamamlamak için güçlü motivasyona sahip olmak

• Problem çözme ve bireysel çalışma yeteneğine sahip olmak

Başvuru Bitiş Tarihi: 15 Aralık 2020.

Başlangıç Tarihi: Ocak, 2021

Süre: 3 yıl

Başvuru: Lütfen özgeçmişinizi, transkriptlerinizi (lisans ve yüksek lisans), 2 adet referans ve kısa bir motivasyon mektubunu Prof. Dr. Meryem Beklioğlu'na gönderiniz (meryem@metu.edu.tr). Ayrıca, sorular için eş danışmanlarla da irtibata geçebilirsiniz (ej@bios.au.dk, Robert.Ptacnik@wcl.ac.at).

ODTÜ Doktora Programı Başvuru Kriterleri:

1. ALES Puanı en az 70 ve Sayısal olmalıdır.

2.ODTÜ İYS Puanı en az 70 olmalıdır.

3.Lisans GNO en az 2,50 olmalıdır.

4.Yüksek Lisans GNO en az 3,00 olmalıdır.

5. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir. *

* ODTÜ BIO ve GENE Lisans programlarımız mezunlarından istenmez.

* Doktora başvurularında referans mektuplarından biri yüksek lisans tez danışmanından olmalıdır.

6. Adayın çalışmak istediği alanı içeren NİYET MEKTUBU gereklidir.

7. Başvuru formundaki "Amaçlanan Araştırma Alanı"nın doldurulması zorunludur.

8. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.


Last Updated:
22/09/2020 - 11:44