BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Ulusal Projeler

 

Devam Eden Projeler

 

Devam Eden Tubitak Projeleri:

 

 

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

Destek Miktarı (TL)

COST

114Y415


Proje yürütücüsü

TÜBİTAK-COST Programı: Gerçek Zamanli Otomatik Göl İzleme Sistemi
İle Göl Metabolizmasi Ve Fitoplankton
Biyokütlesinin Uç Olaylar Ve Çevresel
Değişkenlere Göre Değişiminin Araştirilmasi

01.2015 - 01.2018

360.000 TL

 

Tamamlanan Projeler

 

Tamamlanan Tubitak Projeleri

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

Destek Miktarı (TL)

ÇAYDAG

110Y125 

 Proje Yürütücüsü

 Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması

 2010-2013

 395.000

(TUBİTAK-1002)

109Y181

Proje Yürütücüsü

Sığ göllerin ekolojik yapısının belirlenmesinde mikrobik çevrimin rolü

2010-2011

24.675

 

ÇAYDAG 105Y332

Yardımcı Araştırıcı

Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapisi, iklim ve insan kullanimi etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi

2006- 2010

400.000

ÇAYDAG 105Y085

Yardımcı Araştırıcı

Küresel İklim Değişimlerinin Türkiyedeki Göl Ekosistemlerine Etkileri

2006-2007

60.000

 

ÇAYDAG 104Y308

Proje Yürütücüsü

Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç olan Daphnia Üzerindeki Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunu Öngören Model ve İndis Tasarımı

2005-2007

180.260

ÇAYDAG 104Y371

Yardımcı Araştırıcı

Sığ Göl Sulakalanlarının Suiçi ve Suüstü Bitkilerinin ve Su Berraklığının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi

2005-2007

70.000

 

Diğer Projelerimiz (DPT, BAP, FP6-7 vb.)

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAP-2006-07-02-00-01

Proje Yöneticisi

Ilıman sığ göllerde zooplanktonların yatay ve dikey göç hareketlerinde fiziko-kimyasal faktörlerin, suiçi bitkilerin ve balık baskısının rolü

2008-2010

7.500

BAP-2006-07-02-00-01

Proje Yöneticisi

Ülkemiz göllerinde ötrofikasyon ve iklim değişimi etkilerinin paleoekolojiyi kullanarak çok işaretli olarak belirlenmesi

2007-2009

7.500