Ponderful ekibimiz Ankara'nın Güdül ve Kazan beldelerinde arazilerine başladı. Toplamda 30 gölcüğün örneklemesinin yapılacağı çalışmalara  9 Mayıs'ta başladı. Plankton komüniteleri, eDNA ve odonatlara ek olarak toplanan fizikokimyasal örnekler ile (su kimyası, çoklu parametreli ölçüm ve batimetri)  gölcüklerin yapısı, durumu, biyoçeşitliliği ve sera gazı yayılımları anlaşılmaya çalışılıyor.