Son Güncelleme:
29/06/2020 - 08:47

AQUACOSM PROJESİ 2019 DENEYİ:

Çözünmüş Organik Karbon (DOC)– Pals DOC Yükünün Sığ Göller Üzerindeki Etkisi

Sampling at the Mesocosm System

Zaman ve Mekan

2019 mezokozm deneyi 20 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde (akuatik) gerçekleştirilmiştir.  

Amaç

Projenin birincil amacı Aquacosm’un birleşik deneylerinin (Aquacosm JOMEX) bir parçası olarak, sığ göl ekosisteminin karasal kaynaklı ve pals şeklinde gelen çözünmüş organik karbon (DOC) yüküne verdiği tepkileri araştırmaktır. Doğu Akdeniz’de değişen yağış rejimlerinin bir sonucu olarak, kışın depolanan karlar yerini güçlü bahar yağmurlarına ve ani taşkınlara bırakmıştır. Bu Türkiye için de etkin iklim değişimi koşulları karasal ekosistemden akuatik ekosisteme organik madde taşınımını arttırmaktadır.

Hipotezler

2019 deneyinde farlı plankton komünitelerin pals DOC yüküne vermiş olduğu tepki, ekosistem stabilitesi konsepti dahilinde komünitelerin dayanıklılığı (Resistance), esnekliği (Resilience) ve iyileşmesi (Recovery) incelenerek anlaşılmaya çalışılmıştır ve şu hipotezler test edilmiştir: (1) DOC’nin dayanıklılık, esneklik ve iyileşme aşamaları sonrasında komünitelerde kompozisyon ve/veya fonksiyona dayalı değişimlere sebep olması beklenmektedir, (2) bu değişimlerin etkisi trofik ilişkiler sonucu besin ağı boyunca görülebilecektir, (3) başlangıçta fonksyonel çeşitliliği fazla olan sistemlerin DOC etkisine karşı daha hızlı iyileşme göstermesi beklenmektedir. 

team discussing

Deney

ODTÜ Gölet’de bulunan mesokozm sistemindeki 16 tank 4x4 deney tasarımı ile kullanılmıştır. Karasal DOC’nin etkilerini yansıtması için 2 farklı DOC kaynağı test edilmiştir; (i) Yerel Kızılağaç yapraklarından elde edilen DOC ile besin etkisi test edilirken (ii) HuminFeed (Humintech GmbH) ile karasal DOC kaynaklı ışık limitasyonu test edilmiştir. Böylece ODTÜ Mezocosm sisteminde bulunan16 mezokozmun 4’ü kontrol, 4’ü 4ppm HuminFeed, 4’ü 8ppm Yerel DOC ve 4’ü hem 4ppm HuminFeed hem de 8ppm Yerel DOC olacak şekilde ayarlanmıştır. 

DOC preperation

Uluslararası iş birliği

2019 deneyinde ülkelerarası erişilebilirlik aracılığıyla aramıza 4 ekip katılmıştır:  MicroMESO, PperDOC, ECMMETU2019 ve AlloEcoMetry. Bu ekiplerde Yunanistan’dan, Türkiye’den, Brezilya’dan, Hırvatistan’dan ve İrlanda’dan araştırmacılar vardır. 

team dinner

MicroMESO Ekibi:

Ekip Lideri

Assist. Prof. Dr. Emmanuel (Manolis) LADOUKAKIS, Department of Biology, University of Crete, Greece

Ekip Üyeleri

Assoc. Prof. Dr.  Efe Sezgin, Department of Food Engineering , Izmir Institute of Technology 

Doktora Öğrencisi  Marilena Parakatselaki, Department of Biology, University of Crete, Greece

Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Yiğit Şahin, Ege University & Aegene Biotechnology Inc., Turkey

PperDOC Ekibi

Ekip Lideri

Dr. Kemal Ali Ger, Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Brazil 

Ekip Üyeleri

Prof. Dr. Maria Spoljar, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia

Prof. Dr. Sanja Gottstein, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia

Yüksek Lisans Öğrencisi Claudia Fiorentin, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia 

ECMMETU2019 Ekibi 

Ekip Lideri

Dr. Mikkel Rene Anderson, Dundalk Institute of Technology, Ireland 

Ekip Üyeleri

Araştırma Görevlisi Pınar Kavak Gulbeyaz, Department of Environmental Engineering, Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Nusret Karakaya, Department of Environmental Engineering, Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey

AlloEcoMetry Ekibi

Ekip Lideri ve tek üyesi

PhD student Maria Caldero Pascual, Dundalk Institute of Technology, Ireland