Son Güncelleme:
29/06/2020 - 08:48

AQUACOSM PROJESİ 2018 DENEYİ:

MİKROPLASTİKLER-Mikroplastiklerin sığ göller üzerine etkisi

 Sampling at the Mesocosm System

Zaman ve Mekan

2018 mezokozm deneyi 18 Haziran-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde (akuatik) gerçekleştirilmiştir.  

Amaç

Deneyin birincil amacı, mikroplastiklerin (MP) sığ göl ekosistemleri üzerindeki etkisini, mezokozmların yüzey suyu, su kolonu ve sediman alanlarını günümüzde insan etkisi altındaki doğal ortamlarda gözlenen mikroplastik polimer miktarına ve karışımına maruz bırakarak araştırmaktır.  

Hipotezler

2018 mezokozm çalışmasında şu hipotezler test edilmiştir: (1)Su kolonunda bulunan MPler suda yeteri kadar uzun süre kalarak zooplanktonlar tarafından yenmesi beklenmektedir ve bu durumun özellikle yüksek MP konsantrasyonlarında zooplankton biokütlesinde azalmaya sebep olacağı düşünülmektedir; (2) Sedimandaki MPlerin sedimanda yaşayan canlılar tarafından tüketilmesi beklenmektedir ve bunun sonucunda bu canlılarda gözlenebilir morfometrik etkiler ile yumurtadan çıkış zamanlarında değişimler olacağı düşünülmektedir; (3) MPlerin trofik seviyeler arası beslenme yolu ile taşınması beklenmektedir.  

Deney

Gölet’de bulunan ODTÜ Mezokozm Sistemi 12 mezokozmla 3x4’lük faktöriyel tasarım ile kullanılıştır. 4 tank günümüzde doğada gözlenen MP konsantrasyonunu yansıtacak şekilde ayarlanmıştır (Düşük MP Dozu: L-MP: 0.007 g MP/m2 yüzey suyu; 2 g MP/m3 su kolonu; ve 8 g MP/m2 sediman). 4 tank gelecekte olabilecek etkileri test etmek amacı ile L-MP’den10 kat fazla MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır (Yüksek MP Dozu: H-MP). 4 tank ise kontrol amacıyla 0 MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır. Literatür göz önünde bulundurularak su yüzeyi, su kolonu, sedimana farklı MP kompozisyonu eklenmiştir. Sedimana 45 % polyethylene; 20 % polystyrene; 15% poplypropylene; 10% polyamide; ve 10 % polyvinylchloride eklenmişken yüzeye 50% polyethylene; 40% poplypropylene; and 10% polystyrene eklenmiştir. Su kolonuna ise mikroplastik tüketimini takip etmek amacı ile floresan renklere sahip mikroplastikler eklenmiştir (50% yeşil polyethylene-yarıçap: 63-75 µm , 50% kırmızı polyethylene- yarıçap: 10-45 µm)

Microplastics used in the experiment

Uluslararası iş birliği

2018 deneyinde ülkelerarası erişilebilirlik aracılığıyla aramıza 2 ekip katılmıştır:  MICROFREAK ve EMPOWER. Bu ekiplerde Sırbistan’dan, ABD’den, Çek Cumhuriyetinden ve İngiltere’den araştırmacılar vardır.  

TA teams at dinner

MICROFREAK Ekibi:

Ekip Lideri

Asst. Prof. Boris Jovanovic, Natural Resources Ecology and Management, Iowa State University, IA, USA

Ekip Üyeleri

Doktora öğrencisi Jelena Stankovic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

Doktora öğrencisi Dimitrija Savic Zdravkovic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

Asst. Prof. Djuradj Milosevic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

EMPOWER Ekibi:

Ekip Lideri

Assoc. Prof. David Boukal, Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic 

Ekip Üyeleri

Dr. Heidrun Feuchtmayr, Lake Ecosystems Group , UK Centre for Ecology & Hydrology-CEH, UK

Doktora öğrencisi Derya Öztürk, Aquatic Ecology Lab., Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic

Doktora öğrencisi  Lucie Vebrova, Aquatic Ecology Lab., Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic 

Doktora öğrencisi  Jessica Richardson, Lake Ecosystems Group , UK Centre for Ecology & Hydrology-CEH, UK