BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Paleolimnolojik Araştırmalar

 

Paleolimnolojik Araştırmalar:

 

Bu laboratuvarda yapılmakta olan Paleolimnolojik Araştırmalar şu alt başlıkları içermektedir:

- Paleolimnolojik araştırmalarda sediman katmanlarında birikmiş olan tatlı su algi, diatom, mikrokabuklu, ostrakotlar ve kladoser fosillerinin kullanımı

- Stratigrafik Tanımlama

- Fotoğraflama

- Akkor Kaybı Analizi

- Arazi çalışmaları sırasında alınan örneklerin Tarihleme, Tane Büyüklüğü Analizi ve Kararlı İzotop Analizi gibi çalışmalar için hazırlanması

 

Paleolimnolojik Çalışmalarda Kullanılan Ekipman Listesi:


- KC Kajak Sediman Karot Örnekleyicisi (<50 cm den daha kısa sedimanlar için).

- 4 m'den uzun Sedimanların Örneklenmesi için Livingstone Piston Karotu.

- Kajak Karotu için 0.5 m ve 1 m uzunluklarında Transparan Akrilik Borular.

- Kajak Karotu için Ayarlanabilir Piston Başlığı.

- Kajak Karotu için Lastik Tıpalar.

- Kajak Karotu için Bölme Tepsisi.

Livingstone Piston Karotu için 1 adet 4X4 m Platform

Livingstone Piston Karotu için 4 m uzunluğunda İtme Başlığı