BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Limnoloji Laboratuvarında Bulunan Mevcut Makina-Techizat ve Kullanım Amacı Listesi

 

 

Adı/Modeli

Kullanım Amacı

Hassas Terazi (Sartorius P2245)

Analitik Tartım İşlemlerinde

Etüv (Nuve OT 012)

Kurutma İşlemlerinde

Otoklav (Automatic steam sterilizer, ALP Model CL-32L)

Kurutma İşlemlerinde ve Diğer İşlemlerde

Santrifüj (Eppendorf 5810 R)

Klorofil-a Analizinde

pH metre (Orion 410A+)

pH Analizlerinde

Derin Dondurucu (-20)

Örneklerin Saklanmasında

Spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda35)

Spektrofotometrik Analizlerde

Karıştırıcı (Yellowline RS/OS 10)

Kimyasal Analizlerde

Vorteks (Heidolph)

Kimyasal Analizlerde

İletkenlik Ölçer (Orion model 115)

İletkenlik ve Tuzluluk Ölçümlerinde

Filtre (Millipore)

Su Örneklerinin Filtrelenmesinde

Manyetik Karıştırıcı (Heidolph)

Kimyasal Analizlerde

Multi-prob Oksijenmetre

Arazi Çalışmaları Sırasında Ölçülen Fiziksel ve Kimyasal Parametreler

Skalar Sanplus Otoanalizör

Toplam Nitrojen,Nitrit,Nitrat ve Amonyum Ölçümlerinde

Stereo Mikroskop (LEICA MZ 6000)

Zooplankton Teşhis ve Sayımlarında