BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


İzleme Programı

 

 

Eymir ve Mogan Gölleri


Eymir ve Mogan gölleri Ankara’nın 20 km güneyinde Gölbaşı İlçesi yakın bitişiğinde  yer alan ve birbiri ile bağlantılı Orta Anadolu’da yer alan iki sığ göldür (39°47’N 32°47’E ve 39o49’E ve 39o49’N, sırasıyla). Eymir ve Mogan göllerine ait temel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Mogan Göl’ü Eymir Göl’ünün ana su kaynağını oluşturmaktadır. Eymir ve Mogan Göl’lerinin örnekleme noktaları, girdi ve çıktıları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Eymir ve Mogan Göl’lerinde 1997 yılından bu yana ekolojik, limnolojik ve paleolimnolojik çalışmalarımızı ODTÜ’nün desteği ile yürütmekteyiz.

Eymir ve Mogan Göl’lerinde 1997 yılından bu yana hidrolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik veriler (Tablo 1) 15 günde bir yapılan düzenli örnekleme çalışması ile toplanmaktadır ve elde edilen veriler ülkemizdeki en uzun dönemli veri setini oluşturmaktadır. Göllerde ayrıca yılda bir kez olmak üzere suiçi bitki örnekleme çalışması ve balık stoku belirleme çalışması yapılmaktadır.

Eymir ve Mogan Göl’lerinde yapmış olduğumuz araştırmalar Akdeniz iklim kuşağı etkisindeki göllerin ekolojisin anlaşılmasında ve iklim değişikliği karşısındaki tepkilerinin anlaşılmasında bilimsel literatüre büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda yaptığımız yayınlar ve kongre bildirileri bilim dünyasından yoğun ilgi görmüştür. 1997-2012 yılları arasında yapmış olduğumuz bu araştırmalar sonucu yurtdışı SCI indeksli 16 yayın, 11 yurtiçi hakemli yayın,  1 yurtdışı kitap bölümü, 2 yurtiçi kitap yayınlanmıştır. Ayrıca 15 Yüksek Lisans Tezi ve 8’sı üniversitemiz destekli olmak üzere 11 Proje tamamlanmıştır. Ayrıca çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı sözlü sunum gerçekleştirmiştir. Yapılan bu çalışmaların listesi Ek 1’de sunulmuştur.

 

Tablo 1: Eymir ve Mogan Göl’lerinin genel bilgileri

 

 

Şekil 1. Eymir ve Mogan göllerinin Türkiye’deki konumları ve örnekleme noktaları

 
 

Eymir & Mogan Gölleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçeren Döküman 1 (Ek-1)


Eymir & Mogan Gölleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçeren Döküman 2