BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Eti Ester Levi

Curriculum Vitae

 

Eti Ester Levi


Address:                  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Lab 204, Çankaya, Ankara
Phone                         : (90) 3125155
E-Mail                         : e159921@metu.edu.tr


Education


Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                                 2009 –                                                                                                                   

 

Yüksek Lisans 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                                 2007-2009        

                             

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü                                                      2001 – 2006                 

                                

 

                                                                                             

                                                                                                                              Görev Aldığı Projeler


  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                               2010-
  • Project No: TÜBİTAK ÇAYDAG 110Y125- Determination of Mitigation and Adaptation Strategies by Determining the Role and Factors Affecting the Development of Submerged Macrophytes in the Past, Present and Future Warmer Conditions in Shallow Lakes in the Mediterranean Climatic Region 
 
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                               2009-

 

Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems

 

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                               2007-2009


Project No: TÜBİTAK ÇAYDAG 105Y332- The conservation of Turkish shallow lakes by determining the interactions between their ecological structure, climate and anthropogenic use with holistic and sensitive methods and the development of strategies for their restoration.

 

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü                                         2007-2009


(MS Thesis as a part of the TÜBİTAK ÇAYDAG 105Y332 Project) - Paleolimnological Assessment Of Past Aquatic Vegetation Dynamics And Ecosytem State In Turkish Shallow Lakes   

 

                                

  • İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü                                                     2005-2006
  • (BS Degree Graduation Thesis) - Synthesis and Oxidation of 3,5 Difenilditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]tiyofen to be used in OLED (Organic Light Emitting Devices) production.                                                   

 

Ulusal Kongrelerde Yayınlanan Özetler1) Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Su içi ve Su Üstü Bitki Makrofosillerini Kullanarak Yakın Geçmişten Günümüze Bitki Değişiminin ve Olası Nedenlerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009

 

 

2) Meryem Beklioğlu, Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakıroğlu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt, Tuba Bucak, Erik Jeppesen. Ülkemiz Sığ Göllerin Ekolojik Yapısında Besin Tuzu ve İklimin Etkisinin Zaman Yerine Mekan Yaklaşımıyla Belirlenmesi. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 October 2009, Nevşehir

 

 

3) A. İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsınck, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Cladosera Alt-Fosilleri Kullanılarak Sığ Göllerde Geçmiş Tuzluluk ve Ötrofikasyonun Belirlenmesi. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 October 2009, Nevşehir

 

 

4) Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsınck, Erik Jeppesen, Lisa Doner, Meryem Beklioğlu. Sığ Göllerde Geçmiş Trofik Yapı Etkilerinin Kladoser Alt-Fosillerinden Paleolimnolojik Yöntemler Kullanarak Belirlenmesi. 3. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 August 2008, Izmir

 

 

5) Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Ayşe İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Nihan Tavşanoğlu, Eti Levi, Mengü Türk. Ülkemiz Sığ Göllerin Ekolojik Yapısında Ötrofikasyon ve İklim Değişiminin Olası Rolleri. 3. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 August 2008, Izmir

 


Uluslararası Kongrelerde Yayınlanan Özetler1) Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Eti E. Levi, Arda Özen, Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt,Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu. Non-native Fish Species in 30 Shallow Lakes Located from North to South of Turkey. New approaches for assessing the impacts of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region.  26-29 October 2010, Muğla.

 

 

2) Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu. Comparison Of Surface Sediment Plant Macrofossils with Present Day Macrophyte Assemblages And Assessment Of Past Vegetation Dynamics in Turkish Shallow Lakes. 11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara-Mexico. 15-18. December 2009.

 

 

3) Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu. Suiçi ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi Assesment of Vegetation Dynamics from Recent Past to Present Using Plant Macrofossils and Determining Changes in the Structure of Lake Ecosystem. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 April 2009, Ankara

 

 

4) Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Eti Levi, Mengü Türk & Erik Jeppesen. Enlemsel Değişimde Türkiye’deki Sığ Göllerin Ekolojik Yapı ve İşlevleri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı Functioning of the Turkish Shallow Lakes on a Latitudinal Gradient: Space for Time Approach. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 April 2009, Ankara

 

 

5) Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Lisa Doner ve Meryem Beklioğlu. Cladosera Alt-Fosilleri Kullanılarak Sığ Göllerde Geçmiş Ekosistem Yapılarının Belirlenmesi Determining Past Ecosystem Structures by Using Sub-Fossil Cladocera in Shallow Lakes. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 April 2009, Ankara

 

 

6) Meryem Beklioglu, Nihan Tavşanoglu, İdil Çakıroglu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Ozkan, Didem Oguzkurt, Mengü Türk, Tuba Bucak, Erik Jeppesen. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish shallow lakes. SEFS6, Symposium of European Freshwater Sciences 6, 17-21 August, 2009, Sinaia, Romania