DEPARTMENT OF BIOLOGYMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu

Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu


ÜLKÜ NİHAN YAZGAN TAVŞANOĞLU


Adres: Limnoloji Laboratuvarı Biyoloji Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

             06531 Ankara, Türkiye

e-posta: unyazgan@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

2005- devam ediyor (2012 Kasım)   Doktora Öğrencisi

                                                                 Biyoloji Bölümü

                                                                 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

                                                                 Tez Başlığı: Türkiye’deki sığ göllerde zooplanktonun avlanma baskısı karşısındaki uyumsal stratejileri

                                                                 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

                                                                 Danışman: Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU YERLİ

                                                                 Prof. Dr. Erik JEPPESEN

                                                                 C.GPA: 3.50

 

2008 Eylül-2008 Aralık                        SOAS Danimarka Hükümet Bursu

                                                                 Ulusal Çevre Araştırmaları Enstitüsü Limnoloji Bölümü

                                                                 Prof. Dr. Erik Jeppesen’in laboratuvarında çalışma

 

2000-2003                                            Yüksek Lisans

                                                                Biyoloji Bölümü

                                                                Hacettepe Üniversitesi

                                                                Tez Başlığı: Şanlıurfa İli’nde İklim değişikliği-sıtma-vektör organizma tabanlı coğrafi bilgi sistemi oluşturulması.

                                                                Danışmanlar: Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR

                                                                C.GPA: 3.50

 

1995-1999                                            Lisans

                                                                Biyoloji Bölümü

                                                                Hacettepe Üniversitesi

                                                                C.CPA: 2.76

 

 

 

ARAŞTIRMA TECRÜBESİ

 

2010-devam ediyor                             PhD öğrencisi,

                                                                Göliçi mezokozm deney düzeneklerinin kurulması, arazi çalışması, deneylerinin yürütülmesi ve raporlama

                                                                AB 7. Çerçeve Programı REFRESH  2441221 no’lu proje

 

2010-devam ediyor                             Bursiyer

                                                                Proje yazımı, Arazi koordinasyonu, limnoloji arazi örneklemesi ve laboratuvar analizleri, raporlama

                                                                TUBİTAK-ÇAYDAG 110Y125 no’lu proje

 

2007-2009                                            Bursiyer

                                                                Arazi Koordinasyonu, limnoloji arazi örneklemesi ve laboratuvar analizleri, raporlama

                                                                TUBİTAK-ÇAYDAG 105Y332 no’lu proje

 

2000-2003                                            Bursiyer

                                                                Arazi örneklemesi, laboratuvar çalışmaları

                                                                Hacettepe Üniversitesi, Malaria and Cutaneous Leishmaniasis control trial using Pyrethroid imprennated bednets in SE Anatolia-Turkey CO.Project No.D-63

 

GÖREV ALDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

“Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması

            Destekleyici: TUBİTAKÇAYDAG 110Y125

            Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu

“Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems

Destekleyici: EU- FP7 proje no  244121

            Proje Koordinatörü : University College of London

            Proje Ortağı: ODTÜ

“Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey”

            Destekleyici:Deustche Gesellschaft Technise Zusammenarbeit (GTZ)

            Proteje Yürütücüsü: Çevre ve Orman Bakanlığı

            Yıl: 2009-2011

Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapısı, iklim ve insane kullanımı etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi.

Destekleyici: TUBITAK-CAYDAG-105Y332

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Didem OĞUZKURT

Yardımcı Araştırıcı: Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU YERLİ

Yıl:2009

Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç olan Daphnia Üzerindeki Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunu Öngören Model ve İndis Tasarımı

Destekleyen Kurum: TUBİTAK

Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu YERLİ

Yıl: 2008

 

Malaria and Cutaneous Leishmaniasis control trial using Pyrethroid imprennated bednets in SE Anatolia-Turkey

Destekleyen kurum: Dünya Sağlık Örgütü , Türkiye Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Aventis

Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR ve Doç. Dr. Bülent ALTEN

Yıl: 2003

 

 

KONFERANSLAR, SEMPOZYUMLAR, ÇALIŞTAYLAR

 

ULUSLARARASI

20-23 Mart 2012                     3. Refresh Proje Toplantısı, İş Paketi3- Mezokozm deneyleri. Sitges, İspanya

 

22-26 mart 2010                    Refresh Projesi Başlangıç Toplantısı, Antalya, Türkiye.

 

25-29 Ekim 2010                   International workshop for assesing the impats of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region. 25-29 Ekim 2010, Muğla

 

23-28 Kasım 2008                 Shallow Lakes Conference – Punta Del Este, Uruguay

 

16-21 Eylül 2001                    3rd International Congress of Vector Ecology, Barcelona, Spain

 

24-29 Eylül 2000                   13th European SOVE Meeting – Society for Vector Ecology                                            Belek, Türkiye

 

2000 Eylül 2000                     11. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı. TÜBİTAK, Antalya

 

ULUSAL

 

26-29 Ağustos 2012             VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Isparta

 

07-09 Ekim 2009                   IX. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, Ürgüp-Nevşehir

 

27-29 Ağustos 2008             III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Urla

 

26-29 Haziran 2007              ‘Impacts of Global Warming on Freshwater Ecosystems and Society’ Çalıştayı, ODTÜ KKM, Ankara

 

26-30 Haziran 2006              XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası

 

YAYINLAR

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Mariana Meerhoff, Erik Jeppesen,, Meryem Beklioglu (2012). Sediment – not plants – is the prefered refuge for Daphnia against fish predation in Mediterranean shallow lakes: an experimental approach. Freshwater Biology, 57: 795-802. doi:10.1111/j.1365-2427.2012.02745.x

 

Tuba Bucak, Ece Saraoğlu, Eti Ester Levi, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Erik Jeppesen& Meryem Beklioğlu. The role of water level for macrophyte growth and trophic interactions in eutrophic Mediterranean shallow lakes: a mesocosm experiment with and without fish. Freshwater Biology,

 

Tavşanoğlu, N. & Süalp, S.S, (2008). The vectorial capacity of Anopheles sacharovi in the malaria endemic area of Şanlıurfa, Turkey. European Mosquito Bulletin, 26: 18-23

 

Yazgan- Tavşanoğlu, N., (2006). Sıtma İklim İlişkisi. Dört Mevsim Meteoroloji Bülteni, 37.

 

POSTER ve SUNUMLAR

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A.İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Arda Özen, Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. İklim Değişiminin Sığ Göllerin Yapı ve İşlevleri Üzerindeki Etkileri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (sözlü sunum)

 

Tuba Bucak, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu,  Eti Ester Levi, Gizem Bezirci, Nur Filiz, Şeyda Erdoğan, Arda Özen, Deniz Önal , Jan Coppen & Meryem Beklioğlu. Beyşehir Gölü Havza Ölçekli Ekolojik İzleme. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (sözlü sunum)

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, Nur Filiz, E.Ester Levi, Arda Özen, Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu. Küresel İklim Değişikliğinin Ötrofikasyon ve Hidroloji Etkileşiyle Birlikte Göl Ekosistem Yapı ve Dinamiklerine etkileri: Mezokozm Deneyi. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (sözlü sunum).

Şeyda Erdoğan, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Mariana Meerhoff, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Avlanma Baskısı Karşısında Zooplanktonun Habitat Tercihi: Suiçin Bitkisi veya Sediman.. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (Poster).

 

Nur Filiz, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, , Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, E.Ester Levi, Arda Özen, Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu. Su seviyesi ve nutrient değişikliklerinin perifiton-makroomurgasız etkileşimleri üzerine etkisi: Mezokozm deneyi. 26-29 Ağustos 2012, Isparta.

 

Arda Özen, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Besin Tuzları, Avlanma Baskısı ve Küresel Isınmanın Ülkemizdeki Bazı Sığ Göllerdeki Mikrobik Çevrim Üzerindeki Etkileri. 26-29 Ağustos 2012, Isparta.

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Eti E. Levi, Arda Özen, Korhan Özkan3, Didem Oğuzkurt,Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu, Prelimneray Study on Native & Non-native Fish Species Community in Shallow Lakes of Turkey. International workshop for assesing the impats of non-native freshvater fishes in the Mediterranean region. 25-29 Ekim 2010, Muğla

 

U. Nihan Tavsanoglu, Selim Sualp Caglar, Cagasan Karacaoglu. Modelling the relationship between climate-vector organism-malaria using GIS tools in malaria endemic region of Turkey. 17th European Society for Vector EcologyConference, 13-17 Eylül, 2010, Wroclaw, Poland.

 

Meryem Beklioglu, Nihan Tavşanoglu, İdil Çakıroglu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oguzkurt, Mengü Türk, Tuğba Bucak, Erik Jeppesen. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish shallow lakes. SEFS6, Symposium of European Freshwater Sciences 6, 17-21 August, 2009, Sinaia, Romenia

 

Meryem Beklioğlu, Nihan Tavşanoglu, İdil Çakıroglu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oguzkurt, Tuğba Bucak,  Erik Jeppesen. Ülkemiz sığ göllerin ekolojik yapısında besin tuzu ve iklimin etkisinin zaman yerine mekan yaklaşımıyla belirlenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-9 Eylül, 2009, Ürgüp, Nevşehir

Ü.Nihan Tavşanoğlu, Arda Özen, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Türkiye’deki sığ göllerde zooplanktonun günlük Yatay ve dikey dağılımları. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-9 Eylül, 2009, Ürgüp, Nevşehir (Sözlü sunum).

Beklioğlu, M. ; Özen, A.; Çakıroğlu, I. ; Tavşanoğlu, N.; Oğuzkurt, D.; Özkan, K.; Levi, E.; Jeppesen, E., 2008. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish shallow lakes usung space for time substitute approach. In: Abstract book of VI Shallow lakes Conference, November 23-28, Punta DelEste, Uruguay (İngilizce).

Tavşanoğlu, N.; Özen, A. ; Jeppesen, E.; Beklioğlu, M., 2008. Diel Horizontal and vertical distribution of zooplankton and refuge effect of macrophyte in warm-climate Turkish lakes. In: Abstract book of VI Shallow lakes Conference, November 23-28, Punta DelEste, Uruguay (in English). (sözlü sunum)

Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Ayşe İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Nihan Tavşanoğlu, Eti Levi, Mengü Türk “The role of eutrophication and climate change on the ecological structure of Turkish shallow lakes” Ulusal Limmnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir, Ağustos 27-29, 2008 (Sözlü Sunum)

M. Beklioglu, A. İdil Çakıroglu, E. Levi, N. Tavşanoğlu, Arda Özen, E. Jeppesen, Susanne Lildal Amsinck, K. Özkan, Lisa Doner. Past to present and to future: Ecology of Turkish Shallow lakes. International Paleoclimatology Workshop, 20-23 October, 2008, Van, Turkey.

Akkaş, S.B., Yazgan-Tavşanoğlu, Ü.N., Beklioğlu, M., 2006. Sipermetrin ve balık sinyalinin Daphnia pulex’in morfolojik ve populasyon parametreleri üzerindeki etkileri. In: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 26-30 Haziran, Kuşadası, Aydın.(poster)

Yazgan-Tavşanoğlu, Ü.N., Çağlar, S.S., 2006. Şanlıurfa ilinde sıtma vektörü Anopheles sacharovi Favre’nin vektör kapasitesi. In: XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 26-30 Haziran, Kuşadası, Aydın. (sözlü sunum)

Akıner, M.M., Çağlar, S.S., Yazgan, Ü.N.. 2001. Resistance to organophosphate and pyrethroid insecticides in different populations of Musca domestica L. (Diptera). In Proceedings of the 3th International Congress of Vector Ecology, pp. 22, Barcelona, Spain.(poster)

Çağlar, S.S., Akıner, M.M., Yazgan, N. 2000. Resistance to organochlorine and pyrethroid insecticides in different populations of Musca domestica L. (Diptera). In Proceedings of the 13th European SOVE Meeting, 246-251, Belek, Turkey. (poster)