DEPARTMENT OF BIOLOGYMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Ayşe İdil Çakıroğlu CV

             


AYŞE İDİL ÇAKIROĞLU

 

Adres: Limnoloji Laboratuvarı Biyoloji Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

             06531 Ankara, Türkiye

e-posta: ayseidil@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

 

2006 – 2013

 

 

 

 

 

 

Doktora

Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Tez Başlığı: Türkiye İç Sığ Göllerinde Paleoekoloji Temel Alınarak Alt-Fosil Cladoser Kullanılarak Tuzluluk Tahmini

Danışman: Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU YERLİ

                  Prof. Dr. Erik JEPPESEN

C.GPA: 3.70

 

2008 Şubat - Haziran

 

 

 

 

 

2003 – 2005

     ERASMUS Değişim programı

      Aarhus Üniversitesi – Ulusal Çevre Araştırmaları  

      Enstitüsü, Limnoloji Bölümü, Silkeborg, Danimarka

      Prof. Erik Jeppesen’in laboratuvarında çalışma ve arazi

      çalışmalarına katılım.

 

Yüksek Lisans - Jeoloji

Yer Bilimleri Bölümü

Newfoundland Memorial Üniversitesi St.John’s-Kanada

Tez Başlığı: Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri Yüzey Çökelinde Mollusk topluluklarının dağılımı.

Danışmanlar: Prof. Dr. Ali E. AKSU, Prof. Dr. Richard N. HISCOTT, Prof. Dr.  Raymound J. THOMPSON

C.GPA: 3.00

 

1996 – 2001

 

Lisans

Biyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Ankara, Türkiye

C.GPA: 2.41

        

 

ARAŞTIRMA TECRÜBESİ

 

2010-2013

Araştırmacı

Göliçi mezokozm deney düzeneklerinin kurulması ve deneylerin yürütülmesi, paleolimnoloji arazi ve laboratuvar çalışması

AB 7. Çerçeve Programı 2441221 no’lu proje REFRESH “Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater

Ecosystems”

 

2010-2012

Bursiyer

Arazi koordinasyonu, limnoloji arazi örneklemesi ve labaratuvar analizleri

TUBİTAK-ÇAYDAG 110Y125 no’lu proje

2007-2009

Bursiyer

Arazi Koordinasyonu, limnoloji arazi örneklemesi ve laboratuvar analizleri

TUBİTAK-ÇAYDAG 105Y332 no’lu proje

2003

Araştırma Görevlisi

Memorial University of Newfoundland, Marmara Sea Gateway Project R/V K. Piri Reis ile 30 günlük araştırma seferi.

2002

Araştırma Görevlisi

Memorial University of Newfoundland, Marmara Sea Gateway Project R/V K. Piri Reis ile 30 günlük araştırma seferi.

1998

Gönüllü

Hacettepe Universitesi,

Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi, Belek - Türkiye

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

“Akdeniz İklim Kuşağındaki Sığ Göllerde Suiçi Bitkilerin Yapısal Rolü İle Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Geçmişte, Günümüzde ve Daha Sıcak Isınan Koşullarda Belirlenerek Uyum ve Azaltma Stratejilerinin Oluşturulması”

            Destekleyici: TUBİTAKÇAYDAG 110Y125

            Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu

 

 

“Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems”

Destekleyici: EU- FP7 proje no  244121

            Proje Koordinatörü : University College of London

            Proje Ortağı: ODTÜ

 

“Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapısı, iklim ve insan kullanımı etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi.”

        Destekleyici: TUBITAK-CAYDAG-105Y332

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Didem OĞUZKURT

Yardımcı Araştırıcı: Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU YERLİ

 

“Marmara Sea Gateway“

        Destekleyici: NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada)

        Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Ali E. AKSU and Prof. Dr. Richard N. HISCOTT

 

 

 

BİLİMSEL TOPLANTILAR

ULUSLARARASI

 

22-26 Nisan 2013

EU-FP7 REFRESH Project 4th Meeting, Antalya, Türkiye

21-24 Ağustos 2012

12th International Paleolimnology Symposium Glasgow, İngiltere

16-20 Ağustos 2012

“Analysing Palaeolimnological Data with R” kursu. Organizer: Stephen Juggins. University Marine Biological Station Millport,

Isle of Cumbrae, İskoçya

20-23 Mart 2012

EU-FP7 REFRESH Project 3rd Meeting, Sitges, İspanya

25-29 Ekim 2010

International workshop for assesing the impats of non-native freshwater fishes in the Mediterranean region. 25-29 Ekim 2010,

Muğla, Türkiye

22-26 Mart 2010

EU-FP7 REFRESH Project Start-Up Meeting, Antalya, Türkiye

14-19 Aralik 2009      

11th International Paleolimnology Symposium Guadalajara, Meksika

9-14 Mart 2008

“Paleoecological and limnological approaches to environmental change” kursu, Organizers: Daniel Conley, Dan Hammarlund,

Wilhelm Granéli

GeoBiosphere Science Centre, Lund University, İsveç

26-29 Haziran 2007

Impacts of Global Warming on Freshwater Ecosystems and Society,Workshop, ODTÜ, Ankara, Türkiye

24-29 Eylül 2000

13th European SOVE Meeting – Society for Vector Ecology Belek, Türkiye

 

ULUSAL

 

07-09 Ekim 2009

IX. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, Ürgüp-Nevşehir

13-17 Nisan 2009

62. Jeoloji Kurultayi, Ankara, Türkiye

16-18 Ekim 2008

Türkiye Yerbilimleri Derneği Kurumu, JMO, TPJD  Paleoklima Çalıştayı Van, Türkiye

27-29 Ağustos 2008

III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Urla

26-29 Haziran 2007

‘Impacts of Global Warming on Freshwater Ecosystems and Society’ Çalıştayı, ODTÜ KKM, Ankara

YAYINLAR

 

Eti E. Levi, A. İdil Çakıroğlu, Tuba Bucak, Bent Vad Odgaard, Thomas A. Davidson, Erik Jeppesen and Meryem Beklioğlu, in press. Congruence of surface sediment plant remains with present-day vegetation in Mediterrenean shallow lakes. Freshwater Biology.

 

Tuba Bucak, Ece Saraoğlu, E. Ester Levi, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Erik Jeppesen and Meryem Beklioğlu (2012). The influence of water level on macrophyte growth and trophic interactions in eutrophic Mediterranean shallow lakes: a mesocosm experiment with and without fish. Freshwater Biology, 57, 1631-1642.

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Mariana Meerhoff, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu (2012). Sediment – not plants – is the preferred refuge for Daphnia against fish predation in Mediterranean shallow lakes: an experimental approach. Freshwater Biology, 57, 795-802.

 

Hiscott R.N., Aksu A.E., Mudie P.J., Marret F., Abrajano T., Kaminski M.A, Evans J., Çakıroğlu A.İ., Yaşar D.  “A gradual drowning of the southwestern Black Sea shelf: evidence for a progressive rather than abrupt Holocene reconnection with the eastern Mediterranean Sea through the Marmara Sea Gateway.”  Quaternary International- 167–168 (2007) 19–34.

 

POSTER ve SUNUMLAR

 

Sandra Brucet, Nihan Tavşanoğlu, Arda Özen, Eti Levi, Gizem Bezirci, A. Idil Cakiroglu, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Does high size diversity of predator assemblages

enhances size diversity at lower trophic levels? SIL XXXII Congress 4-9 August 2013, Budapest, Hungary (Sözlü Sunum).

 

Thomas Boll, Eti E. Levi, Ü Nihan Tavşanoğlu, Gizem Bezirci, Müfit Özuluğ, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Seval Özcan, Ümmühan Aslan, Meryem Beklioğlu. Ülkemiz Sığ

Göllerinin Yerel ve İstilacı Balık Faunası ve Faunayı Etkileyen Faktörler. 12-14 haziran, 2013, İstanbul (Sözlü Sunum).

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A.İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Arda Özen, Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. İklim Değişiminin

Sığ Göllerin Yapı ve İşlevleri Üzerindeki Etkileri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (Sözlü sunum)

 

Tuba Bucak, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, Eti Ester Levi, Gizem Bezirci, Nur Filiz, Şeyda Erdoğan, Arda Özen, Deniz Önal , Jan Coppen & Meryem Beklioğlu. Beyşehir

Gölü Havza Ölçekli Ekolojik İzleme. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (Sözlü sunum)

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, Nur Filiz, E.Ester Levi, Arda Özen, Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu. Küresel İklim Değişikliğinin Ötrofikasyon

ve Hidroloji Etkileşiyle Birlikte Göl Ekosistem Yapı ve Dinamiklerine etkileri: Mezokozm Deneyi. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (Sözlü sunum).

 

Şeyda Erdoğan, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Mariana Meerhoff, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Avlanma Baskısı Karşısında Zooplanktonun Habitat Tercihi: Suiçin

Bitkisi veya Sediman. 26-29 Ağustos 2012, Isparta. (Poster).

 

Nur Filiz, A. İdil Çakıroğlu, Ü. Nihan Tavşanoğlu, , Şeyda Erdoğan, Tuba Bucak, E.Ester Levi, Arda Özen, Gizem Bezirci, Meryem Beklioğlu. Su seviyesi ve nutrient değişikliklerinin perifiton-makroomurgasız etkileşimleri üzerine etkisi: Mezokozm deneyi. 26-29 Ağustos 2012, Isparta.

 

Arda Özen, Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, E.Ester Levi, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen, Meryem Beklioğlu. Besin Tuzları, Avlanma Baskısı ve

Küresel Isınmanın Ülkemizdeki Bazı Sığ Göllerdeki Mikrobik Çevrim Üzerindeki Etkileri. 26-29 Ağustos 2012, Isparta.

 

Cakiroglu, A.I., Levi, E.E., Tavsanoglu, U.N., Bezirci, G., Davidson, T.A., Jeppesen, E., Beklioglu, M. Sub-fossil Cladocera as indicator of salinity based

on surface sediment of 32 Turkish shallow lakes. 12th International Paleolimnology Symposium, 21-25 August 2012, Glasgow, U.K. (Poster).

 

Levi, E.E., Cakiroglu, A.I., Bezirci, G., Hansen, L.S., Turner, S., Kernan, M., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. Sedimentary Pigments in Turkish shallow lakes:

assessing the relation to environmental variables and inferring the change in past phytoplankton communities. 12th International Paleolimnology Symposium,

21-25 August 2012, Glasgow, U.K. (Poster).

 

Bezirci, G., Cakiroğlu, A.I., Levi, E.E., Bennion, H., Beklioğlu, M. Diatom assemblages as quantitative indicators of past environmental conditions in

Turkish shallow lakes. 12th International Paleolimnology Symposium, 21-25 August 2012, Glasgow, U.K. (Poster).

 

Ü. Nihan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Eti E. Levi, Arda Özen, Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt,Tuba Bucak, Gizem Bezirci, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu, Prelimneray Study

on Native & Non-native Fish Species Community in Shallow Lakes of Turkey. International workshop for assesing the impats of non-native freshvater fishes in the

Mediterranean region. 25-29 Ekim 2010, Muğla (Sözlü Sunum).

 

Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Lisa Doner & Meryem Beklioğlu. Inferring past salinity and eutrophication in latitudinal gradient of

Turkish shallow lakes using sub-fossil cladocera. 11th International Paleolimnology Symposium, 14-19 December 2009, Guadalajara, Mexico (Sözlü Sunum).

 

Meryem Beklioglu, Nihan Tavşanoglu, A. İdil Çakıroglu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oguzkurt, Mengü Türk, Tuğba Bucak, Erik Jeppesen. Role of nutrients and

climate on functioning of the Turkish shallow lakes. SEFS6, Symposium of European Freshwater Sciences 6, 17-21 August, 2009, Sinaia, Romenia (Sözlü Sunum).

 

Meryem Beklioğlu, Nihan Tavşanoglu, A. İdil Çakıroglu, Arda Özen, Eti Levi, Korhan Özkan, Didem Oguzkurt, Tuğba Bucak, Erik Jeppesen. Ülkemiz sığ göllerin ekolojik

yapısında besin tuzu ve iklimin etkisinin zaman yerine mekan yaklaşımıyla belirlenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-9 Eylül, 2009, Ürgüp, Nevşehir (Sözlü Sunum).

Beklioğlu, M. ; Özen, A.; Çakıroğlu, I. ; Tavşanoğlu, N.; Oğuzkurt, D.; Özkan, K.; Levi, E.; Jeppesen, E., 2008. Role of nutrients and climate on functioning of the Turkish shallow

lakes usung space for time substitute approach. In: Abstract book of VI Shallow lakes Conference, November 23-28, Punta DelEste, Uruguay (Sözlü Sunum).

M. Beklioglu, A. İdil Çakıroglu, E. Levi, N. Tavşanoğlu, Arda Özen, E. Jeppesen, Susanne Lildal Amsinck, K. Özkan, Lisa Doner. Past to present and to future: Ecology of

Turkish Shallow lakes. International Paleoclimatology Workshop, 20-23 October, 2008, Van, Turkey (Sözlü Sunum).

 

Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Lisa Doner, Meryem Beklioğlu “Determination of the effects of past trophic structure on Turkish shallow

lakes based on palaeocology using sub-fossil Cladocera” Ulusal Limmnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir, Ağustos 27-29, 2008 (Poster Sunumu).

 

Meryem Beklioğlu, Ayşe İdil Çakıroğlu, Korhan Özkan, Didem Oğuzkurt, Lisa Doner, Arda Özen, Ceran Şekeryapan, Yetkin Alıcı, Erik Jeppesen “Determination of food web structure

by using carbon and nitrogen stable isotopes in deep and shallow lakes” Ulusal Limmnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir, Ağustos 27-29, 2008 (Sözlü Sunum).

 

Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Ayşe İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Nihan Tavşanoğlu, Eti Levi, Mengü Türk “The role of eutrophication and climate change on

the ecological structure of Turkish shallow lakes” Ulusal Limmnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir, Ağustos 27-29, 2008 (Sözlü Sunum).