BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


TÜBİTAK Projesinde görevlendirilmek Doktora öğrencisine ihtiyaç vardır.

TÜBİTAK Projesinde Görevlendirilmek Üzere Doktora Öğrencisi Bursu

 

TÜBİTAK Projesinde Görevlendirilmek Üzere Doktora Öğrencisi Aranmaktadır.

 

 

 

TÜBİTAK Project 114Y415

 

GERÇEK ZAMANLI OTOMATIK GÖL İZLEME SİSTEMİ İLE GÖL METABOLİZMASI VE FİTOPLANKTON BİYOKÜTLESİNIN UÇ OLAYLAR VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Araştırma pozisyonu:

 • Proje TÜBİTAK COST programı NETLAKE aksiyonu kapsamında kabul edilmiştir. ( https://www.dkit.ie/netlake )
 • 3 yıl süre ile bir doktora öğrencisine burs verilecektir. (Ayda 1800 TL)
 •  
 •  

 

Özet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma kapsamında su kalitesi parametrelerini gerçek zamanlı yerinde ölçüm sistemi ve meteoroloji istasyonu Eymir Gölü’nde kurulacaktır. Belirtilen noktada dikey ve otomatik olarak su sıcaklığı, derinlik, bulanıklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH, toplam alg (klorofil-a ve siyanobakteri) ve floresan çözünmüş ve organik madde parametreleri suda ölçülecektir. Ayrıca, meteoroloji istasyonu yardımıyla hava sıcaklığı, rüzgâr yönü ve şiddeti, basınç ve güneş radyasyonu parametreleri takip edilebilecektir.

 

Kurulacak sistemle birlikte, Eymir Gölü’nün su kalitesi parametrelerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve göl ekosisteminde olan anlık değişimlerin takip edilmesi sağlanacaktır. Ölçülen parametreler ile meteorolojik değişimlerin (ani sıcaklık artışları, seller, ısı dalgaları, kuraklık, sağanak yağış, ani basınç değişimleri vb.) ve çevresel değişkenlerin (örn: besin tuzu miktarı, tuzluluk, alkalinite vb.) takip edilmesiyle Eymir Gölü metabolizması üzerindeki etkileri belirlenecek ve birincil üretim ile ilişkilendirilecektir. Bu sayede göl ekosistemleri üzerinde oluşan ani değişimlerin neden olduğu sonuçlar (oksijen azalması, aşırı fitoplankton artışı, siyanobakter aşırı artışları vb.) tanımlanacaktır. 2014 IPCC raporunda geçtiği gibi uç olayların görülme sıklığı küresel iklim değişikliğiyle artış göstermektedir. Bu nedenle uç olayların ekosisteme yaptığı etkilerin anlaşılması göl koruma stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Yapılacak olan eğitim ve çalıştay ile, proje çıktılarının ilgili resmi kurum ve seçilen okulların 5 ve 6. Sınıf öğrencileri paylaşımı halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

 

 

Görev:

 • 15 günde bir otomatik izleme sistemi bakımı ve kalibrasyonu.
 • 15 günde veya ayda bir N ve P analizleri.
 • Veri depolanması ve internet sayfası üzerinden veri akışının sağlanması ve takip edilmesi.
 • Veri düzenlenmesi ve analizi
 • Göl metabolizma modellemesi yapılması.
 • Hesaplanan göl metabolizması ile uç olayların ilişkilendirilmesi.
 • Göl metabolizması ile çevre faktörlerinin karşılaştırılması.
 • Sistemin internet sayfasının organize edilmesi.

Aranan Özellikler:

 • Biyoloji veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yüksek lisans tamamlamış olmak.
 • İyi derece İngilizce
 • Modelleme ve R bilgisi

 

 

 

Bilgi için iletişim:

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu – meryem@metu.edu.tr

Ali Serhan Çağan – serhan.cagan@metu.edu.tr