BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


NETLAKE Halk Bilimi Çalıştayı 20-23 Mart 2016

20-23 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen NETLAKE Halk Bilimi Çalıştayına katılan proje asistanlarımızdan Duygu Tolunay, projemizi NETLAKE grubuna tanıtmıştır. Üç günlük çalıştayda protokoller üzerinden çalışmalar yürütülmüş ve önümüzdeki dönemde Eymir'de de uygulanması düşünülen halk bilimi proje taslağı oluşturulmuştur.