BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


CyanoCOST and NETLAKE Avrupa Birliği COST aktivitesi bilgilendirme toplantısıMerhaba Sevgili Limnologlar

 

Bildiğiniz gibi artan besin tuzları ve sıcaklıklar sonucu çok sayıda gölde şimdi aşırı siyanobakter artışları gerçekleşmekte ve tatlısu kaynaklarının hizmet ve ürünlerine hem ülkemizde hemde tüm dünyada çoğu zaman geri dönülmez şekilde zarar vermektedir.

 

CyanoCOST and NETLAKE Avrupa Birliği COST aktivitesi kapsamında desteklenen, 2 projesinde yer alan Prof.Dr. Bastian W. Ibeling başkanlığında ve doktora öğrencisi Evanthia Mantzouki kordinatörlüğünde siyanobakteri aşırı artışında besin tuzu ve sıcaklık etkilerini rollerini belirlemek ve göllerdeki Siyanobakteri yoğunluğu ve toksinlerini belirlemek üzere "European MultiLake Survey (EMLS) yaz 2015 de gerçekleşecektir.

 

Proje kapsamında göllerin yapıları (derin, sığ, baraj) ve farklı trofik statüleri (oligo-eutrophic-hypertrophic) bulundukları rakım ve enlem farklı olabilir. Önemli olan çok sayıda gölün örneklenerek projenin yukarıda belirtilen hedeflerine ulaşılabilmesidir. Yine amaçlara ulaşabilmek için standart bir örnekleme yöntemi ve verileirin en az hata ile analiz edilmesi esastır.

 

Bu amaçla ülkemizden ben ve Meriç Albay’ın (öğrencisi katılabildi) davet edildiği 11-13 Mayıs 2015, Evian les Bains, France’da bir çalıştay yapıldı. Çalıştayda katılımı ve dolayısıyla göl sayısını artıracak kolay ama etkin bir örnekleme protokol geliştirdik.

 

Her grup örneklediği göllerden elde ettiği su örneklerindeki analizleri (besin tuzları, HPLC ile klorofil-a, toxins) gönüllü seçilen laboratuvarlarda analiz edilmek üzere gönderecektir. Sadece fitoplankton için alınan örneklerde siyanobakteri türleri belirlenip biyovolume tesbit edilecektir. Detaylı bilgileri ekteki Evanthia'nın hazırladığı dokümanda bulabilirsiniz.

 

Bu proje kapsamından 3 tane uluslararası dergilerde (L&O, Freshwater Biology vb.) yayın çıkması planlanmaktadır. Projeye katılan herkes bu 3 yayında yer alacaktır ve elde edilen verileri tamamını kullanma hakkına sahip olacaktır.

 

Projenin bir bütçesi yoktur. Tüm katılımcıların örnekleme ve posta masraflarını kendi imkanları ile karşılaması beklenmektedir. Projeye katılımın ödülü ise 3 uluslararası önemli yayında yazar olmak ve uluslararası bir networkün parçası olarak toplanan verileri kullanabilme hakkına sahip olmaktır.

Örneklemelerin nasıl yapılacağı ve proje ile ilgili daha fazla detayı paylaşmak üzere Meriç Albay ile birlikte 15 Haziran Pazartesi ODTÜ, Kongre Kültür Merkezinde de yarım günlük bir mini çalıştayı yapmayı planladık. Bu projeye geniş katılım çok önemlidir. Her birinizin katılımı proje hedeflerine ulaşmada çok önemli olacaktır bu amaçla katılımnızı dilerim

 

 

Lütfen katılımınızı 03122105155, 05334317447 ve 05337118812  nolu telefonlardan birini arayayarak veya ‘gizbezirci@gmail.com’ ve ‘klebe123@gmail.com’ adreslerinden birine e-posta göndererek teyit edebilirmisiniz?.

 

Sevgi ve Saygılar

 

Meryem Beklioğlu