BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Avrupa 7. Çerçeve fonu destekli REFRESH proje toplantısı


AB-7. Çerçeve Programı içerisinde “Büyük Ölçekli İşbirliği Projeleri” programı kapsamında desteklenen “Avrupa’nın tatlısu ekosistemlerini küresel ısınmanın etkisine karşı korumak için azaltıcı uyum stratejileri” adlı, REFRESH kısa isimli ve 244121 numaralı araştırma projesinin çıktılarının ilgi gruplarıyla paylaşımı toplantısı.
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) öncelikli araştırma alanlarından biri de doğa koruma ve özellikle tatlısu ekosistemlerinin korunmasıdır ve ODTÜ, iklim değişikliğinin tatlısu kaynaklarımıza etkilerinin azaltılması, özellikle korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla yaklaşık 20 yıldır araştırmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, ODTÜ, Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı, Avrupa 7. Çerçeve fonundan desteklenen REFRESH projesinin aktif ortaklarındandır ve proje kapsamında 4 yıl boyunca yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ilgi gruplarıyla paylaşmak amacıyla proje kapsamında düzenlenen 4 ilgi grubu toplantısından bir tanesini de ülkemizde gerçekleştirecektir.
 
Bu kapsamda, proje çıktılarının ilgi gruplarıyla paylaşılması ve birlikte değerlendirilmesi amacıyla ODTÜ Kongre Kültür Merkezi A Salonunda 2 Aralık 2013’de Ankara’da bir toplantı düzenlenecektir. Programı EK1’de sunulan toplantıya kurumunuzu temsilen bir kişinin katılımı ve EK2’deki katılımcı bilgi formunun doldurularak tarafımıza iletilmesi konusunda gereğini arz ederiz.
 
 
Saygılarımla,
 
 
 
Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU YERLİ
ODTÜ, Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı,
REFRESH proje ortağı, 3. İş paketi eş başkanı

EK1: Toplantı Programı

EK2: Katılımcı Bilgi Formu

 

EK1: Toplantı Programı

 “Avrupanın tatlısu ekosistemlerini küresel ısınmanın etkisine karşı korumak için azaltıcı uyum stratejileri- REFRESH” Araştırma Projesi Değerlendirme Toplantısı

 

2 Aralık 2013, Ankara

ODTÜ, KKM, B Salonu

 

09:00 - 9:15              Kayıt

09:15 - 9:30              Açılış, Meryem Beklioğlu, ODTÜ

09:30 -10:00                         Refresh proje tanıtımı ve diğer ilgi grubu toplantılarından elde      edilen deneyim - Martin Kernan, İngiltere

10:00-11:00                          İklim ve arazi kullanımındaki değişimler altında göllerin ekolojik durumu ve yönetimi- Erik Jeppesen, Danimarka

 

11:00-11:30              Kahve Arası

 

11:30-12:30                          İklim ve arazi kullanımındaki değişimler altında nehirlerin ekolojik durumu ve yönetimi - Piet Verdonschot, Hollanda

 

12:30-14:00              Öğle Yemeği

 

14:00-15:00                          Sıcak Akdeniz iklim kuşağından göller- Meryem Beklioğlu,ODTÜ

15:00-15:30                          REFRESH projesinde göl ekosistem modellemesi - Erik Jeppesen, Danimarka

15:30-16:00                          Modelleme bütünleşik havza ve göl yönetimini destekleyebilir mi? Beyşehir Gölü örnek çalışması - Tuba Bucak, ODTÜ

 

16:00-16:20                          Kahve Arası

 

16:20-17:10                          Bilimin politika geliştirmede önemi - Peter Nõges, Estonia

17:10-18:00              Tartışma

 

 

* İngilizce- Türkçe- eş zamanlı çeviri yapılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK2: Katılımcı Bilgi Formu

 

 

KATILIMCI BİLGİ FORMU

 

Ad-Soyad

 

 

Çalıştığı Kurum

 

 

Görevi

 

 

İletişim Bilgileri

 

 

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

  • Lütfen formu doldurarak en geç 25 Kasım 2013 saat 18:00’a kadar, ODTÜ, Biyoloji Bölümü Fax: 0312-210-7976 numaralı faksına veya gizembezirci@yahoo.com (Gizem Bezirci) ve erdogan.seyda@gmail.com (Şeyda Erdoğan) e-posta adreslerine gönderiniz. İletişim için bir telefon/faks numarası ve/veya e-posta adresi belirtmeyi lütfen unutmayınız.

 

  • Toplantı ile ilgili her türlü sorunuz için:

ODTÜ, Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı

http://limnology.bio.metu.edu.tr/

Gizem Bezirci: gizembezirci@yahoo.com

Şeyda Erdoğan: erdogan.seyda@gmail.com

Tel: (312) 210 51 55