BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


Biyomanipulasyon

Ötrofikasyon

Besin tuzlarındaki artışa bağlı olarak besin zincirindeki yıkım ve su kalitesindeki bozulma ötrofikasyon olarak adlandırılır.


Berrak Su Durumu:


Bulanık Su Durumu:


Fitoplankton Patlaması ve Balık Ölümleri


 

Restorasyon Yöntemleri-1:Restorasyon Yöntemleri-2:


Biyomanipulasyon:


- Bentik ve planktivor balık stokunun azaltılması ve/veya avcı balık aşılanması
- Buna bağlı olarak zooplankton avlanma baskısında artış ve fitoplanktonda azalma, su kalitesinde artış
- Suiçi bitkilerde artış
- Toplam fosfor ve klorofil-a konsantrasyonlarında azalma
- Ilıman göllerde yararlı bir restorasyon tekniği ancak tropikal göllerde aynı etki gözlenmez (yüksek balık çeşitliliği, yıl içinde birden fazla yumurtlama, yukardan aşağı kontrol mekanizmalarının zayıf olması)
- %60 başarılı bir yöntem
- Etkisi 4-5 sene
•Kuzey Ilıman ve Tropikal Bölgelerindeki göllerde ötrofikasyon iyi tanımlanmıştır Biyomanipulasyon çalışmaları şimdiye kadar daha çok  ılıman sığ göllerde gerçekleştirilmiştir (Meijer, 2000; Mehner et al., 2002).
•Ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu yarı kurak bölge için yeterli bilgi bulunmamaktadır.
•Bu nedenle çalışmamız yarı kurak iklime sahip bölgelerde alternatif kararlı durumlar arasındaki geçişlerde etkili mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.


Türkiye'de Yapılan İlk Biyomanipulasyon Çalışması ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı Tarafından YapılmıştırBaşarıyla Sonuçlanan Biyomanipulasyon Çalışması Sonucunda Elde Edilen Veriler


 

•Ağustos. 1998-Aralık. 1999

 

– Kadife (Tinca tinca )

 

– Sazan (Cyprinus carpio)

 

•Balık stokunda % 50 azalma

 

• Klorofil-a ve askıdaki katı madde konsantrasyonunda azalma

 

•Suiçi bitkilerin tekrar gelişmesine paralel olarak tüm besin tuzlarının ama özellikle fosforun konsantrasyonu oldukça düşmüştür.