BİYOLOJİ BÖLÜMÜMETU LIMNOLOGY LABORATORY


AQUACOSM

aquacosm-logoAQUACOSM Nedir? 

Tatlısu ve denizel büyük deneysel araştırma altyapılarını birleştiren Avrupa Birliği ağıdır.


AQUACOSM Neden Gereklidir?

Mezokozm adı verilen ve büyük hacimlerde (1-1000 m3) doğal suyun deneysel olarak çevrelenerek, birden fazla stresörün (sıcaklık, nem, basınç vb.) tüm ekosistemler üzerindeki etkilerini birkaç hafta hatta yıllarca ölçebiliriz. Bu, gelecekteki iklim ve kirliliğin sudaki ekosistemleri nasıl etkileyebileceğini test etmek ve böylece uzun zamanlı veriler ile bilimsel modellerden gelen tahminlerin karşılaştırılması için halihazırdaki en gerçekçi yöntemdir. Tüm bu yaklaşımlar gelecekteki suyumuzu etkili bir şekilde kullanabilme anlayışı kazanmak için birleştirilir. Bununla birlikte, farklı stresörlerin etkileri ekosistemler ve mevsimler vb. değişkenler karşısında büyük farklılık gösterebileceğinden, bu araştırmaların farklı alanlarda ve mümkün olan en iyi yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Bu zorluklar çözülmediğinden AQUACOSM projesi, 12 ülkede 21 farklı ortak ile entegre bir tatlısu ve deniz araştırma altyapısı ağı oluşturarak küresel bir boşluğu dolduracaktır.


AQUACOSM nasıl geliştirildi ve ne yapacak?


AQUACOSM, denizel AB projesi MESOAQUA'ya (2009-2012) dayanıyor. Her iki proje de Dr. Jens Nejstgaard ve Dr Stella Berger’in koordinesi ile yapılmaktadır. AQUACOSM, 2 küçük işletme, 10 tatlısu (nehir ve göl), 2 tuzlu ve 2 bentik deniz tesisi ile Avrupa'da 21 ortağı ve 50'den fazla bilim insanı ile sürdürülmektedir. Proje kapsamında çok uluslu erişim, yani mezokozm tesislerini ziyaret etmek için günler belirlenip sunulacaktır. AQUACOSM kapsamında, 11500'den fazla gün boyunca 340'dan fazla dünya çapında kullanıcı için kullanıma açılacak tesis ve laboratuvarlar bulunacaktır. AQUACOSM, mesocosm teknolojisi, enstrümantasyon ve veri işlemedeki çığır açan gelişmeleri teşvik etmek için işletmelerin iddialı yenilik süreçlerine dahil edilmesiyle, sudaki mezokosm bilgisini açık bir uluslararası ağ ile birleştirerek tatlısu ve deniz araştırma altyapıları arasındaki dağınık bilgi birikimini entegre edecektir. Proje sonlandığında ise deneysel ekosistem biliminde yeni bir boyuta ulaşılarak, Akdeniz'den Arctic'e farklı tuzluluk oranlarındaki ortamlarda birden fazla çevresel değişimden geçilen geçişler boyunca koordineli mezokozm deneyleriyle ulaşılacak ve bilim dünyasıyla paylaşılacaktır.


AQUACOSM ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.aquacosm.eu/


aquacosm-brosur


ODTÜ Mezokozm Sistemi:

Proje adı: Mikroplastikler - Sığ tatlı su göllerinde mikroplastiğin olumsuz etkilerini değerlendirilmesi.
Proje sorumlusu: Meryem Beklioğlu.


ODTÜ'de planlanan mezokozm deneyleri Haziran 2018'de başlayacak ve Eylül ayına kadar sürecektir. Ocak ayında düşük P seviyesinde tortu aklimasyonunu hazırlamaya başlanarak Nisan- Mayıs 2018'de ise daha yoğun bir hazırlık çalışması ile deney ortamı hazır hale getirilecektir. AQUACOSM için onaylanan kullanıcılar, önerilen projede ve hazırlık safhasında yer alabilirler . AQUACOSM kapsamında 2018 yılı boyunca uluslararası ve proje kapsamı dışı kullanıcılar için 210 kişi/gün sunuyoruz. Bununla birlikte 35-40 gün boyunca katılım gösteren 6 kişiyi hedefliyoruz.
                                                    

Mikroplastikler üzerine güncel bilimsel araştırmalar çoğunlukla deniz ortamı ve bireysel türe odaklanmıştır. Ancak mezokozm çalışmaları da dahil olmak üzere tatlısu çalışmaları önemli ölçüde eksiktir. Araştırmalarımıza göre, sucul organizmaların mikroplastiğe maruz kaldıkları sadece iki mezokozm çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca bu çalışmaların her ikisi de deniz ortamında gerçekleştirildi ve gerçek mezokozm çalışmaları yerine, açık havada bir mikrokozmos çalışması (10 L konteynerler) olarak gerçekleştirilmiştir. Tatlısu sistemleri üzerine yapılmış olan bazı laboratuvar deneylerinde gösterildiği üzere, neredeyse tüm tatlısu organizmalarıyla etkileşime girebilecek miktarda mikroplastik saptanmıştır.
Tüm bu nedenlerden dolayı, mikroplastiğin etkilerini anlamak için çevresel açıdan gerçekçi dünyada ilk tatlısu açık mezokozm mikroplastik çalışmasının yapılması acil bir ihtiyaçtır.


Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için:
https://www.aquacosm.eu/mesocosm/metu-mesocosm-system/